Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Veleposlaništvo /Veleposlanik /Nagovor veleposlanika /

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci spletnih strani našega veleposlaništva v Budimpešti,

območje Srednje Evrope predstavlja naravno geografsko okolje Republike Slovenije, ki je zato zainteresirana, da z državami te regije vzdržuje stalne stike na političnem, varnostnem, gospodarskem, kulturnem in na vseh drugih področjih skupnega interesa.

Madžarska je naša soseda, zato je razumljivo, da z njo negujemo konstruktivne in prijateljske odnose ter redni politični dialog z izmenjavo obiskov na različnih ravneh. Državi imata prijateljske odnose v duhu odprtega političnega dialoga in sodelovanja v različnih regionalnih okvirih in mednarodnih organizacijah. Slovenija in Madžarska sta članici in zato zaveznici v NATO ter članici in partnerici v EU, kar možnosti za tvorno sodelovanje še povečuje. Aktivno sodelujeta v nekaterih regionalnih pobudah, kot so Tri morja, C5,  SEP, Srednjeevropska pobuda za obrambno sodelovanje (CEDC) in V4+.

Državi delita obojestranski interes za poglobitev sodelovanja v gospodarstvu, prometni in energetski infrastrukturi, turizmu, kulturi in čezmejnem sodelovanju, kar se odraža v intenzivnosti stikov ter dinamiki obiskov in srečanj na visoki ravni. V prihodnje si bom tudi kot veleposlanik prizadeval za nadaljevanje tega vsestranskega dialoga.

Močno vez med nami predstavljata slovenska in madžarska manjšina in zato je pomemben dogovor o organizaciji zasedanja skupne mešane komisije za manjšinska vprašanja. Avtohtona slovenska narodna skupnost živi v Porabju, ki je del Železne županije. Njen položaj se je v zadnjem desetletju popravil na večini področij, še vedno pa obstajajo priložnosti za izboljšanje. Ključni izzivi so povezani z znanjem in uporabo slovenskega jezika, pa tudi z gospodarsko osnovo narodne skupnosti in razvojem območja, kjer le-ta živi.

Slovenija podpira krepitev mednarodnopravnih instrumentov, ki imajo za cilj zaščito pravic avtohtonih narodnih manjšin. Mednarodni pravni okvir narodnih manjšin sloni predvsem na dveh pravnih instrumentih Sveta Evrope: Okvirni konvenciji o varstvu narodnih manjšin in Evropski listini o regionalnih in manjšinskih jezikih.

Madžarska je sedmi najpomembnejši zunanjetrgovinski partner RS in v prihodnje si bomo na veleposlaništvu prizadevali, da se bo to sodelovanje še okrepilo, tudi z iskanjem novih priložnosti na obeh straneh. Zagotavljanje sprotne podpore s strani veleposlaništva tistim, ki že delujejo na madžarskem trgu in spodbujanje tistih, ki so za to zainteresirani, bo sestavni del aktivnosti celotnega veleposlaništva. S pripravo ustreznih informacij in sodelovanjem na sejmih ter drugih promocijskih dogodkih si bomo prizadevali razširiti poznavanje priložnosti pri tistih, ki z njimi še niso seznanjeni.

Poleg blagovne menjave bomo nadalje krepili sodelovanje na področju neposrednih naložb ter storitev, kjer bo med prioritetami turizem. Možnost tesnejšega sodelovanja med državama je med drugim pri izgradnji digitalne infrastrukture, posebej na področju izgradnje super računalnikov.

Podpis Memoranduma o celostnem razvoju odnosov za področje infrastrukture predstavlja napredek v razvijanju trajnostnih infrastrukturnih povezav obeh držav in širše regije Srednje Evrope, podpis Memoranduma o razumevanju glede sodelovanja na področju energetike med državama pa razširja priložnosti pri zaključku projekta električne povezave Cirkovce–Pince in plinskega koridorja, ki je bil v 2019 uvrščen na seznam PCI, sredi septembra 2018 pa tudi na seznam Pobude treh morij.

Za boljšo povezljivost je pomemben razvoj čezmejnih cestnih povezav. Doslej so bile  dokončane štiri čezmejne cestne povezave, spomladi 2019 pa sta bili dokončani zadnji dve kolesarski povezavi Iron Curtain Cycling in Guide2Visit. Potem ko je Madžarska konec leta 2019 posodobila avtoceste M70 v štiripasovnico, je vzpostavljena hitra cestna povezava na relaciji Budimpešta–Ljubljana–Koper, kar vsekakor predstavlja priložnost tudi za tesnejše stike med ljudmi.

Sodelovanje na obrambnem in vojaškem področju je dobro in intenzivno. V okviru skupnih aktivnosti prevladujejo mednarodne vojaške vaje, usposabljanja, aktivnosti letalstva in zračne obrambe, vojaško gorništvo in druge aktivnosti. Slovenija podpira izvajanje mirnodobne misije NATO "Air policing" za varovanje svojega zračnega prostora v sodelovanju Italijo in Madžarsko.
Vsakokratni program sodelovanja v vzgoji, znanosti in kulturi omogoča pregledno sodelovanje držav na tem področju, hkrati pa bomo spodbujali tudi ad hoc dogodke na področju kulture, ki bodo dodatno prispevali k medsebojnemu razumevanju.

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Budimpešti bo še naprej vedno na razpolago slovenskim državljanom, ki bodo potrebovali kakršnokoli pomoč in nasvete v zvezi z Madžarsko ter drugim, ki bodo potrebovali informacije in storitve glede Slovenije.

Dr. Marjan Cencen