Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Konzularne informacije /Matične zadeve /

Veleposlaništvo lahko na zaprosilo stranke ureja spremembe osebnih in matičnih podatkov, spremembe v statusu državljanstva in osebnega statusa, zagotavljanje naknadnih vpisov v matični register  ter različnih dokumentov za potrebe slovenskih državljanov v tujini.

Najpogostejša opravila konzularnega oddelka iz naslova matičnih zadev so:

  • posredovanje izpiskov iz matičnih knjig za državljane RS, ki so bili rojeni v tujini, ki so tam sklenili zakonsko zvezo ali so tam preminuli,
  • vpis matičnih dejstev v rojstno knjigo, poročno knjigo oziroma matično knjigo umrlih,
  • posredovanje zahtev in izjav državljanov RS za spremembo osebnega imena in druga opravila iz tega naslova,
  • izdaja potrdil, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze slovenskega državljana v tujini.