Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Konzularne informacije /Državljanstvo /

Pravna podlaga: Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (v nadaljevanju ZDRS)

Državljanstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) se pridobi:

(1) po rodu

 • če sta oba starša državljana RS, otrok pa rojen v RS ali v tujini;

 • če je en starš državljan RS in je otrok rojen v RS;

 • če je en starš državljan RS, otrok rojen v tujini in se naredi priglasitev;

 • če je en starš državljan RS, drugi starš pa neznan, neznanega državljanstva ali brez njega, otrok  pa je rojen v tujini;

 • posvojenec v primeru popolne posvojitve,

(2) z rojstvom na območju Republike Slovenije (če sta starša neznana, njuno državljanstvo ni znano ali  sta brez državljanstva),

(3) z naturalizacijo (s sprejemom pod zakonsko določenimi pogoji na podlagi prošnje),

(4) po mednarodni pogodbi (begunci, azil).

Naknadni vpis rojstva in evidentiranje državljanstva (4. člen ZDRS)

V primerih, ko se staršema, ki sta oba državljana RS, v tujini rodi otrok, je potrebno na upravni enoti urediti vpis rojstva otroka. Vlogo za naknadni vpis rojstva in evidentiranje državljanstva otroka, ki se je rodil na Madžarskem se lahko vloži tudi na Veleposlaništvu RS v Budimpešti.

Izpolnjeni in podpisani vlogi je potrebno priložiti:

 • izpisek iz rojstne matične knjige na mednarodnem obrazcu za otroka,
 • izpisek iz poročne matične knjige na mednarodnem obrazcu za starše, če je bila zakonska zveza sklenjena v tujini in ni še vpisana v matični register,
 • zapisnik o priznanju očetovstva, če zakonska zveza staršev ni bila sklenjena (z uradnim prevodom v slovenski jezik). Zapisnik se lahko naredi tudi na diplomatsko-konzularnem predstavništvu,
 • izjavo o prijavi stalnega prebivališča otroka. Priložiti je potrebno prijavo stalnega bivališča za otroka in oba starša,
 • izpolnjen obrazec za vpis v evidenco volilne pravice (če se otroka prijavlja na naslov v tujini).

Za naknadni vpis rojstva ni potrebno plačati konzularne takse. 

Priglasitev v državljanstvo (5. člen ZDRS)

V tujini rojen otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem rojstvu državljan RS, drugi pa je tuji državljan, pridobi po rodu državljanstvo RS, če je do dopolnjenega 18. leta starosti priglašen kot državljan Republike Slovenije ali če se do dopolnjenega 18. leta starosti dejansko za stalno naseli v Republiki Sloveniji s staršem, ki je državljan Republike Slovenije.

Otroka lahko priglasi za državljana Republike Slovenije tisti od staršev, ki je državljan Republike Slovenije.
Izpolnjeni in podpisani vlogi mora priložiti:

 • izpisek iz rojstne matične knjige na mednarodnem obrazcu za otroka,
 • izpisek iz poročne matične knjige na mednarodnem obrazcu za starše, če je bila zakonska zveza sklenjena v tujini in ni še vpisana v matični register,
 • zapisnik o priznanju očetovstva, če zakonska zveza staršev ni bila sklenjena (z uradnim prevodom v slovenski jezik). Zapisnik se lahko naredi tudi na diplomatsko-konzularnem predstavništvu,
 • izjavo o prijavi stalnega prebivališča otroka. Priložiti je potrebno prijavo stalnega bivališča za otroka in oba starša (glej v nadaljevanju)*,
 • izpolnjen obrazec za vpis v evidenco volilne pravice (če se otroka prijavlja na naslov v tujini),
  13,00 EUR (konzularna taksa).

! V primeru, da starša ne prebivata na skupnem naslovu, mora tisti starš, na katerega naslovu otrok ni prijavljen, podpisati soglasje k prijavi naslova otroka. V kolikor soglasje ne podpiše ali ne more podpisati, mora prijavitelj priložiti eno od prilog:

 • odločbo o tem, da mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo,
 • sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok,
 • sodno odločbo,
 • drugo.

Državljanstvo Republike Slovenije po 6. členu ZDRS pridobi oseba, rojena v tujini, starejša od 18 let, ki do dopolnjenega 36. leta starosti da izjavo, da se priglaša kot državljan Republike Slovenije, in izpolnjuje naslednja pogoja: da je od njenega rojstva do dane izjave eden od staršev državljan Republike Slovenije oziroma da je bil državljan Republike Slovenije do smrti, če je umrl pred dano izjavo, da ji po dopolnjenem 18. letu starosti državljanstvo Republike Slovenije ni prenehalo na podlagi odpusta, odreka ali odvzema.