Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Konzularne informacije /Poroka na Madžarskem /

Na Madžarskem je možno sklepanje civilne zakonske zveze. Legalna starost za sklenitev zakonske zveze je 18 let. Cerkvena poroka je možna, vendar nima pravnega statusa.

Kateri so pogoji za sklenitev zakonske zveze na Madžarskem?

Eden izmed bodočih zakoncev mora bivati na Madžarskem vsaj 30 dni pred sklenitvijo zakonske zveze. Za pridobitev dovoljenja za sklenitev zakonske zveze, se mora par zglasiti na lokalnem uradu, kjer se želita poročiti (Anyakönyvvezeti Hivatal). Priporočljivo je, da par začne postopek 60 dni pred načrtovano poroko.

Katere dokumente moram predložiti?

Državljani Republike Slovenije, ki sklepajo zakonsko ali partnersko zvezo na Madžarskem, potrebujejo potrdilo, ki ga izda veleposlaništvo Republike Slovenije v Budimpešti - tj. potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske oz. partnerske zveze.

Za izdajo potrdila je veleposlaništvu potrebno predložiti:

a) vlogo - OBRAZEC;     
b) potrdilo upravne enote o samskem stanu (izvirnik) za oba zakonca oz. partnerja, če sta državljana Republike Slovenije;
c) osebni dokument obeh bodočih zakoncev oz. partnerjev (osebna izkaznica ali potni list), iz katerih so razvidni državljanstvo in osebni podatki;
č.) izpisek iz rojstne matične knjige (izvirnik) za slovenskega državljana;
d) če slovenski državljan ni polnoleten, mora predložiti tudi potrdilo CDS, da lahko sklene zakonsko zvezo (predčasna opravilna sposobnost);
e) poravnati konzularno takso v znesku 38,00 €.

Po izdaji vam bo veleposlaništvo vrnilo izvirnike dokumentov (z izjemo vloge), ki so bili dostavljeni v postopku njegove izdaje.

Madžarski organi običajno pred sklenitvijo poroke zahtevajo:

- veljavni potni list ali osebno izkaznico (személyazonosító igazolvány), kartico z naslovom prebivališča (lakcímkártya) za rezidente na Madžarskem,
- dokument, ki izkazuje stalno prebivališče,
- potrdilo o nekaznovanju ,
- potrdilo o samskem stanu (családi állapot igazolás) (potrdilo o samskem stanu lahko pridobite na Upravni enoti vašega bivanja),
- rojstni list (születési anyakönyvi kivonat),
- dokumenti morajo biti uradno prevedeni v madžarščino s strani Madžarskega urada za prevajanje in legalizacijo (Országos Fordító és Fordítás-hitelesít? Intézet - OFFI). Uradi praviloma ne sprejema drugih prevodov.

Vsekakor pa svetujemo, da se za podrobnejše informacije o potrebnih dokumentih pozanimate na pristojnem madžarskem uradu v okrožju, kjer boste sklepali zakonsko zvezo.

Uporaben kontakt:

Hungarian Office for Translation and Attestation At.

1062 Budapest, Bajza u. 52

Tel: +36 1 428 9600, E-pošta: info(at)offi.hu

Matičar na podlagi predložene dokumentacije ugotovi ali je sklenitev zakonske zveze v skladu z madžarsko zakonodajo in v skladu z zakonodajo države druge osebe.

Par se mora odločiti glede izbire imena pred sklenitvijo zakonske zveze in kateri priimek bodo imeli bodoči otroci, ker matičar odloči ali je to v skladu z zakonodajo.