Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Slovenci na Madžarskem /Časopis Porabje /

Spletni dostop do časopisa Porabje (Zveza Slovencev na Madžarskem)

Časopis Porabje izhaja od 14. februarja 1991. Je edini slovenski časopis na Madžarskem, ki informira porabske Slovence v maternem jeziku. Izhaja vsak teden na osmih straneh. Časopis je od ustanovitve do leta 2005 izhajal kot 14-dnevnik na osmih straneh, od junija 2005 pa kot tednik. V razvoju časopisa pomeni novo prelomnico 2017. leto, ko je Porabje začelo izhajati na dvanajstih straneh. Pri časopisu smo zaposleni trije (urednica, novinarka in fotograf-novinar) Honorarno dela za časopis od 15 do 20 ljudi. To so dopisniki in distributerji, kajti po porabskih vaseh imamo lastne ljudi, ki raznašajo časopis.


V časopisu se poslužujemo knjižne slovenščine in porabskega narečja. Ob aktualnih političnih dogajanjih na Madžarskem in v Sloveniji, povezanih z narodnostno politiko, poročamo o vseh dogodkih v Porabju in tudi drugje, kjer v večjem številu živijo porabski Slovenci (Budimpešta, Szombathely, Mosonmagyaróvár). Bralci radi berejo poljudno-znanstvene serije (narodopisne, literarno-zgodovinske, jezikovne) in seveda pogovore, intervjuje.


Časopis – ob informiranju – odigra pomembno vlogo pri ohranjanju narodnostne identitete ter maternega jezika Porabskih Slovencev. Časopis, ki ga tiskamo v Tiskarni Klar Digitalni tisk v Murski Soboti, se financira iz dveh virov, s pomočjo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter preko natečaja Javnega sklada za narodne in etnične manjšine na Madžarskem. : večji del proračuna zagotavlja Ministrstvo za človeške vire iz Budimpešte preko Državne slovenske samouprave; ostala sredstva prihajajo z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu preko Zveze Slovencev na Madžarskem.

 

http://www.zveza.hu/sl/casopis_porabje/