Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Kultura in izobraževanje /Pregled dogodkov s področja izobraževanja ter znanosti na Madžarskem /

Pregled dogodkov s področja izobraževanja ter znanosti na Madžarskem v letu 2016

Sodelovanje osnovnih in srednjih šol

Vzpostavitev sodelovanja med Gimnazijo Vič in Srednjo šolo v Lendavi ter Gimnazijo Monošter in Srednjo strokovno šolo za gostinstvo. Prvi stiki med predstavniki šol so bili vzpostavljeni v okviru Monoštrskega foruma 12. aprila.

Promocijsko-izobraževalni projekt veleposlaništva z naslovom "Naša soseda Slovenija", v katerem je sodelovalo okoli petdeset madžarskih osnovnih in srednjih šol. Madžarska mladina, učitelji in družine so preko projekt pridobili nova znanja o Sloveniji, njeni zgodovini, kulturi, turističnih znamenitostih. Zaključil se je 9. decembra s sprejemom na veleposlaništvu in slovesno podelitvijo nagrad. Pri projektu so sodelovala slovenska podjetja. 

Vzpostavitev sodelovanja med ljubljansko Gimnazijo Vič  in budimpeštansko gimnazijo Apáczai, ki ju združujejo skupni interesi na področju tujih jezikov in okoljevarstva. Predstavnike gimnazij je 5. decembra v rezidenci gostila VP Škrilec.

Budimpeštanska gimnazija Radnóti je v okviru EU projekta "4 for Europe" 6. decembra na gimnaziji organizirala Dan Slovenije z vsebinsko podporo veleposlaništva, predavanjem veleposlanice, učno uro slovenščine, peko gibanice, slovenskimi plesi in glasbo.

 

Visoko šolstvo in univerzitetno sodelovanje

Monoštrski forum je predstavljal platformo, na kateri so se srečali in o aktualnih izzivih visokega šolstva razpravljali rektorji in prorektorji slovenskih in madžarskih univerz. Panel o univerzitetnem sodelovanju je omogočil mreženje slovenskih in madžarskih rektorjev.

Univerza v Budimpešti ELTE je z mednarodno konferenco 26. oktobra obeležila 10. obletnico obstoja slovenščine kot samostojne študijske smeri. Poleg slovenskih predavateljev se je konference udeležil GD na MIZŠ RS Sorčan.

Na temo mednarodnih programov, izmenjave praks in oblikah možnega sodelovanja sta se v letu 2016 dvakrat sestala rektor Univerze v Ljubljani dr. Svetlik in rektor Univerze ELTE dr. Mezey (19. maj in 23. september, Ljubljana, Budimpešta). Rezultat srečanj je podpisana Dogovor o sodelovanju in zaveza implementaciji sprejetih dogovorov.

V programe regijskih obiskov VP Škrilec se vključuje tudi obisk na univerzah in srečanja z rektorji, v letu 2016 v Pécsu Dunaújvárosu, Szegedu. Pogovori so namenjeni krepitvi med-univerzitetnega sodelovanja, mobilnosti študentov in profesorjev, sodelovanju pri raziskovalnih projektih. Na univerzi Szeged je bil podeljen častni doktorat prof. dr. Stanetu Srčiču s Fakultete za farmacijo UL.

Tesno sodelovanje z Univerzo Corvinus v Budimpešti, katere častni doktor je od leta 2015 bivši predsednik RS dr. Danilo Türk, se je potrdilo s povabilom VP Škrilec na podelitev diplom 14. julija in slavnostni nagovor diplomantom.

VBP je povezalo slovensko in madžarsko rektorsko konferenco, ki sta se dogovorili o organizaciji skupne rektorske konference, ki bo potekala 23. in 24. marca 2017 v Kopru.


Znanost in raziskave

V Budimpešti sta se 23. maja srečala direktorja nacionalnih raziskovalnih ustanov, dr. József Györkös (ARRS) in dr. József Pálinkás (NURRI). Direktor Györkös se je ob tej priložnosti srečal s predsednikom Madžarske akademije znanosti prof. dr. Lászlóm Lovászom.