Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Konzularne informacije /Potovanje slovenskih državljanov na Madžarsko /

Potovanje slovenskih državljanov na Madžarsko

Vstop in bivanje v državah EU

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo je slovenskim državljanom z veljavnim potnim listom ali osebno izkaznico omogočen vstop in prebivanje do 90 dni v vseh državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, torej tudi na Madžarskem.

Zdravstveno zavarovanje 

Slovenske zavarovane osebe so v času zasebnega in službenega potovanja, strokovnega izpopolnjevanja, študija in iskanja zaposlitve kot brezposelne osebe v drugi državi članici EU in EGP od 1. junija 2004 dalje upravičene do zdravstvenih storitev, ki so potrebne iz zdravstvenih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v drugi državi članici. Pravico do navedenih zdravstvenih storitev lahko zavarovane osebe uveljavljajo na podlagi evropske kartice zdravstenega zavarovanja in sicer neposredno pri zdravnikih, ki so del javne zdravstvene mreže. Zavarovane osebe so na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja upravičene do zdravstvenih storitev pod pogoji, kot jih določa nacionalna zakonodaja določene države članice za svoje državljane, kar pomeni, da so tudi zanje obvezna določena doplačila oz. participacije, v kolikor tako določajo predpisi države članice, kjer se uveljavlja storitev.

 

Stalno bivanje v državah članicah EU in EGP

Slovenske zavarovane osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji in se za stalno preselijo v drugo državo članico EU in EGP, lahko uveljavljajo pravico do zdravstvenih storitev na način in v obsegu, ki ga določajo pravni predpisi v državi bivanja. To pravico lahko uveljavljajo na podlagi prijave v zavarovanje za tujino, ki jo izvede pristojna območna enota ali izpostava ZZZS.

Podrobnejše informacije so na voljo na internetni strani: http://www.zzzs.si/

Potovanje z malimi živalmi

Na podlagi Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za nekomercialne premike živali, se za potovanje s hišnimi živali potrebuje:

  • mednarodni potni list za hišne živali, v katerem mora biti vpisano cepljenje proti steklini, ki mora biti starejše od enega meseca in ne sme biti starejše od enega leta,
  • žival mora biti označena z elektronskim mikročipom ali z vidno tetovirano številko.

Priporočila glede varnosti

Za varno potovanje in bivanje priporočamo upoštevanje priporočil v nadaljevanju:

Najpogostejši primeri so odtujitve denarnic v večjih mestnih središčih, zato je priporočljivo, da ste pri uporabi javnega prevoza, v nakupovalnih središčih ali na drugih območjih z visoko koncentracijo ljudi pozorni na vašo denarnico, dokumente, torbico in druge osebne predmete. Ne menjavajte denarja na ulici in ne nosite veliko denarja s seboj po mestu.

Ne puščajte dragocenosti ali osebnih predmetov v avtomobilu, ker bi slednje lahko bilo povod za vlom v vozilo. Avtomobili višjih cenovnih razredov so lahko pogostejše tarče kraj, zato svetujemo previdnost in parkiranje na varovanih parkiriščih.

Taksi je priporočljivo naročati po telefonu in sicer uveljavljene taksi službe. S tem se izognete možnosti, da bi na cesti naleteli na "zasebni taksi", ki zaračunava pretirane cene.

V restavracijah in barih se priporoča naročanje z jedilnega lista oz. menija, na katerem so razvidne cene. Tako se lahko izognete neprijetnim situacijam zaradi zaračunanja previsokega računa.

Če boste vključeni v policijsko zadevo bodisi kot oškodovanec, kot priča ali zaradi kateregakoli drugega razloga, lahko zaprosite za konzularno pomoč veleposlaništva.

Več informacij o varnosti potovanj s priporočili za popotnike je dostopnih tudi na: https://www.gov.si/zbirke/drzave/madzarska/

Aktualne informacije glede ukrepov s COVID-19 na Madžarskem najdete na tej spletni strani (zaradi funkcije prevoda predlagamo uporabo brskalnika Chrome).