Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Konzularne informacije /Konzularne informacije za slovenske državljane /

Konzularne informacije za slovenske državljane

Kaj diplomatsko konzularno predstavništvo lahko stori za vas?

 • Izda začasni potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo.
 • Posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo. 
 • Vzpostavi stik z vami, če so vas priprli ali zaprli, če tako želite, ter, ob vašem  oglasju, obvesti vaše sorodnike oz. prijatelje o vaši situaciji. 
 • Posreduje obvestilo sorodnikom oz. prijateljem v primeru nesreče ali smrti. 
 • Pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo.* 
 • Pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji.  
 • Pomaga pri urejanju zapuščinskih zadev. 
 • Overja prevode, potrdila ter podpise v upravnih postopkih. 
 • Pomaga pri ureditvi digitalnega potrdila za fizične in poslovne subjekte.

*Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in diplomatsko konzularna predstavništva ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih uslug.
 
Česa diplomatsko konzularno predstavništvo ne more storiti za vas?

 • Izposlovati izpustitev iz pripora oz. zapora. 
 • Plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kazniva dejanja. 
 • Preprečiti lokalnim oblastem, da vas po prestani zaporni kazni, prisilno vrnejo/deportirajo v Republiko Slovenijo.
 • Priskrbeti boljšo ali hitrejšo obravnavo v bolnici ali zaporu.
 • Plačati stroške zdravljenja, namestitve, odvetniških ter drugih uslug.
 • Pomagati vstopiti v državo.
 • Priskrbeti priporočilnih pisem ali drugih potrdil za namen pridobitve vizumov.
 • Rezervirati hotelov ali drugih namestitev.  
 • Priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje.
 • V nekaterih državah ima Republika Slovenija tudi častne konzule, ki pa imajo omejena pooblastila, a vam lahko posredujejo podatke o najbližjem veleposlaništvu Republike Slovenije.