Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Konzularne informacije /Potovanje v Slovenijo /

Potovanje v Slovenijo

Dokumenti za vstop

Državljani držav Evropske unije ne potrebujejo vizuma za vstop v Slovenijo. Potreben je potni list ali osebna izkaznica. Državljani EU lahko v Sloveniji brez vizuma bivajo do 90 dni. V roku treh dni po prihodu v Slovenijo so se tujci dolžni prijaviti na območni policijski postaji. V primeru bivanja v hotelu to ni potrebno.

Prometne informacije

Informacije o dovoljenih hitrostih, plačilu cestnine, cenah bencina ipd. so na voljo na internetni strani: https://www.amzs.si/na-poti/prikaz-prometnih-podatkov-po-evropskih-drzavah/slovenija#prometni-predpisi

Na internetni strani policije so na voljo informacije o aktualnemu stanju na mejnih prehodih na izstopu iz Slovenije: http://www.policija.si (spodaj - prometni zastoji)

Povezava do Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki določa prometna pravila ravnanja v cestnem prometu ter pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju tega zakona izrekajo pristojni organi v RS.

Vinjete

V Sloveniji je od 1. julija 2008 v uporabi vinjetni sistem cestninjenja. Več informacij je na voljo na povezavi: www.dars.si

Zelena karta

Zelena karta za potovanje v Slovenijo ni obvezna, je pa priporočljiva.

Zimske gume

Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS št. 30/98) določa v 100. členu, da morajo biti motorna vozila pozimi in v zimskih razmerah opremljena s predpisano zimsko opremo. Zima in zimske razmere so opredeljena v odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Ur. list RS št. 29/04), ki določa, da morajo imeti vozila na cestah v Republiki Sloveniji med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta (pozimi) in tedaj, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica), predpisano zimsko opremo.

Zimska oprema je predpisana v Pravilniku o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Ur.list RS št. 17/00 in 45/04).

Potovanje z malimi živalmi

Dne 3. julija 2004 je v Republiki Sloveniji vstopila v veljavo Uredba (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za nekomercialne premike hišnih živali.

Za vstop hišnih živali v Republiko Slovenijo je potrebno:

  • mednarodni potni list za hišne živali, v katerem mora biti vpisano cepljenje proti steklini,
  • žival mora biti označena z elektronskim mikročipom ali z vidno tetovirano številko (slednje velja le v prehodnem obdobju 8 let)

V RS obstaja obveznost uporabe povodca za živali na javnih površinah, obveznost uporabe nagobčnika pa le v javnih prevoznih sredstvih.

Podrobnejše informacije so na voljo na internetni strani Veterinarske uprave RS:

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/

Omejitev za tovorna vozila v Sloveniji

Splošna omejitev za tovorna vozila in skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t (Uradni list RS, št. 63/06, 73/06, 5/07, 57/07, 95/07 in 20/08):

  • vsako nedeljo, državni praznik ali dela prost dan od 8:00 do 21:00
  • v petek pred Veliko nočjo od 14:00 do 21:00

V času turistične sezone, ki traja od zadnjega konca tedna v juniju do vključno prvega konca tedna v septembru, velja omejitev prometa:

  • vsako soboto od 8:00 do 13:00
  • vsako nedeljo, državni praznik ali dela prost dan od 8:00 do 21:00

Dodatna omejitev v času turistične sezone velja na spodaj naštetih cestah vsako soboto od 6:00 do 16:00 in vsako nedeljo, državni praznik ali dela prost dan od 8:00 do 22:00:

A1 Ljubljana - Koper;

R409, G102 in R208: Ljubljana - Logatec - Razdrto - Klanec, Aver - Rižana - Srmin in Črni Kal - Aver;

H5 Škofije - Koper, G111 Koper - MP Sečovlje, R406 Škofije - Dekani, R741 Dekani - Luka Koper;

G11 Koper - Šmarje - MP Dragonja;

G6 Postojna - Ilirska Bistrica - MP Jelšane.

Izjeme so navedene v odredbi o omejitvi prometa na cestah v RS, ki jo najdete na spletnem naslovu:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2090

Vir: http://www.amzs.si/default.aspx?podrocje=62

Koristne informacije tudi na spletni strani slovenia.info.