Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Konzularne informacije /Potovanje v Slovenijo /

Potovanje v Slovenijo

POMEMBNA INFORMACIJA ZA POSAMEZNIKE, KI POTUJEJO V SLOVENIJO

17. september 2015 - Vlada Republike Slovenije je dne 16. septembra 2015 sprejela sklep o začasni uvedbi nadzora na kopenski meji z Madžarsko. Sklep je začel veljati v četrtek, 17. septembra 2015, opolnoči in je v prvi fazi veljaven 10 dni - odvisno od  varnostnih razmer in stopnje ogroženosti ga je mogoče podaljšati.

Omenjeni ukrep je začasne in preventivne narave, ki ga bo Slovenija prilagajala aktualnim razmeram v sosednjih državah in v državah t.i. Balkanske poti.

Obseg in intenziteta mejne kontrole bosta odvisna od varnostne situacije, predvsem od zaznav prihoda migrantov iz smeri Madžarske. Republika Slovenija želi na ta način zagotoviti varnost za državljanke ter državljane in vse prebivalce Slovenije. Istočasno želi na ta način vzpostaviti ustrezni nadzor nad migracijskimi procesi, ki lahko ogrozijo varnost in stabilnost države in celotnega evropskega prostora.

Osebe, tudi državljani EU, ki bodo prestopali mejo med Slovenijo in Madžarsko, lahko pričakujejo, da bodo v postopku izvajanja nadzora dolžni predložiti veljavni potovalni dokument (potni list ali osebna izkaznica).

A Szlovén Köztársaság kormánya 2015. szeptember 16-án határozatot fogadott el az ideiglenes határellenőrzés bevezetéséről a szlovén-magyar határszakaszon. A határozat csütörtökön, 2015. szeptember 17-én éjfélkor lépett életbe, és az első fázisban 10 napig marad érvényben - a biztonsági viszonyoktól és a veszélyeztetettségtől függően meghosszabbítása lehetséges.
A bevezetett intézkedés ideiglenes, és célja a megelőzés, melyet Szlovénia mindig a szomszédos országokban, illetve az úgynevezett balkáni útvonal országaiban uralkodó aktuális viszonyokhoz fog igazítani.

A határellenőrzés mértéke és intenzitása a biztonsági helyzettől függ, főként azonban a migránsok érkezésének észlelésétől Magyarország irányából. A Szlovén Köztársaság ily módon szeretné biztosítani állampolgárai és Szlovénia valamennyi lakójának biztonságát. Egyúttal szeretné biztosítani a megfelelő ellenőrzést a migrációs folyamatok felett, melyek veszélyeztethetik az ország, valamint a teljes európai térség biztonságát és stabilitását.

Azok a személyek, EU-állampolgárok is, akik át szeretnék lépni a szlovén-magyar határt, arra számíthatnak, hogy az ellenőrzési eljárás során be kell mutatniuk valamilyen érvényes személyi okmányt (útlevél vagy személyi igazolvány).

 

Dokumenti za vstop

Državljani držav Evropske unije <//ins><//ins>ne potrebujejo vizuma za vstop v Slovenijo. Potreben je eden od dokumentov:

  • potni list ali
  • osebna izkaznica.

Državljani EU lahko v Sloveniji brez vizuma bivajo do 90 dni. V roku treh dni po prihodu v Slovenijo so se tujci dolžni prijaviti na območni policijski postaji. V primeru bivanja v hotelu to ni potrebno.

 

Prometne informacije

Informacije o dovoljenih hitrostih, plačilu cestnine, cenah bencina ipd. so na voljo na internetni strani: http://www.amzs.si

Na internetni strani policije so na voljo informacije o aktualnemu stanju na mejnih prehodih na izstopu iz Slovenije: http://www.policija.si (spodaj - prometni zastoji)

 

Vinjete

V Sloveniji je od 1. julija 2008 v uporabi vinjetni sistem cestninjenja. Več informacij je na voljo na povezavi: www.dars.si

 

Zelena karta

Zelena karta za potovanje v Slovenijo ni obvezna, je pa priporočljiva.

 

Zimske gume

Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS št. 30/98) določa v 100. členu, da morajo biti motorna vozila pozimi in v zimskih razmerah opremljena s predpisano zimsko opremo. Zima in zimske razmere so opredeljena v odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Ur. list RS št. 29/04), ki določa, da morajo imeti vozila na cestah v Republiki Sloveniji med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta (pozimi) in tedaj, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica), predpisano zimsko opremo.

Zimska oprema je predpisana v Pravilniku o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Ur.list RS št. 17/00 in 45/04).

 

Potovanje z malimi živalmi

Dne 3. julija 2004 je v Republiki Sloveniji vstopila v veljavo Uredba (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za nekomercialne premike hišnih živali.

Za vstop hišnih živali v Republiko Slovenijo je potrebno:

  • mednarodni potni list za hišne živali, v katerem mora biti vpisano cepljenje proti steklini,
  • žival mora biti označena z elektronskim mikročipom ali z vidno tetovirano številko (slednje velja le v prehodnem obdobju 8 let)

V RS obstaja obveznost uporabe povodca za živali na javnih površinah, obveznost uporabe nagobčnika pa le v javnih prevoznih sredstvih.

Podrobnejše informacije so na voljo na internetni strani Veterinarske uprave RS: www.vurs.gov.si

 

Omejitev za tovorna vozila v Sloveniji

Splošna omejitev za tovorna vozila in skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t (Uradni list RS, št. 63/06, 73/06, 5/07, 57/07, 95/07 in 20/08). :

  • vsako nedeljo, državni praznik ali dela prost dan od 8:00 do 21:00
  • v petek pred Veliko nočjo od 14:00 do 21:00

V času turistične sezone, ki traja od zadnjega konca tedna v juniju do vključno prvega konca tedna v septembru, velja omejitev prometa:

  • vsako soboto od 8:00 do 13:00
  • vsako nedeljo, državni praznik ali dela prost dan od 8:00 do 21:00

Dodatna omejitev v času turistične sezone velja na spodaj naštetih cestah vsako soboto od 6:00 do 16:00 in vsako nedeljo, državni praznik ali dela prost dan od 8:00 do 22:00:

A1 Ljubljana - Koper;

R409, G102 in R208: Ljubljana - Logatec - Razdrto - Klanec, Aver - Rižana - Srmin in Črni Kal - Aver;

H5 Škofije - Koper, G111 Koper - MP Sečovlje, R406 Škofije - Dekani, R741 Dekani - Luka Koper;

G11 Koper - Šmarje - MP Dragonja;

G6 Postojna - Ilirska Bistrica - MP Jelšane.

Izjeme so navedene v odredbi o omejitvi prometa na cestah v RS, ki jo najdete na spletnem naslovu http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ODRE1954.html

Vir: http://www.amzs.si/default.aspx?podrocje=62

Koristne povezave

Mistrstvo za notranje zadeve RS: http://www.infotujci.si/
Ministrstvo za zunanje zadeve RS: http://www.mzz.gov.si/
Ministrstvo za pravosodje RS: http://www.mp.gov.si/
Policija RS: http://www.policija.si/
Informativna brošura Zveze svobodnih sindikatov Slovenije - "Življenje in delo v Sloveniji - osnovne informacije"