Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Gospodarsko sodelovanje /Turizem /

TURIZEM

Madžarska prerašča v eno od glavnih držav, od koder prihaja v RS največ gostov. Izrazito visoke stopnje rasti ključnih kazalnikov uspešnosti turističnega poslovanja so bile zabeležene v letih 2016-2019.

Podatki Statističnega urada RS za leto 2019 kažejo, da se je število prihodov madžarskih turistov v Slovenijo (190.944) povečalo kar za 70% glede na leto 2016 (112.215). Rast je vidna tudi pri primerjavi let 2019 in 2018 in sicer za 5,6% v kategoriji prihodov turistov in za 2,3% v kategoriji prenočitev le-teh.

Madžarski turisti so v letu 2019 predstavljali 4% delež vseh prihodov tujih turistov v Slovenijo. Hkrati pa je naraslo tudi število njihovih nočitev v RS, njihov delež je predstavljali 4,4% vseh nočitev tujih gostov v Sloveniji v letu 2019.