Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Gospodarsko sodelovanje /Turizem /

Turizem

Madžarska

Medtem ko največ tujih turistov obišče Slovenijo v poletnih mesecih, je za Madžare Slovenija zanimiva tako pozimi kot spomladi. V slovenski turistični ponudbi na madžarskem trgu so najbolj privlačna zimsko-športna središča – delno tudi v povezavi s termami, oddih v gorskem okolju (pohodništvo, rafting) ter obmorski kraji (obala, Kras). Madžarski turisti, ki potujejo v Slovenijo, se vse bolj nagibajo k lastnemu organiziranju potovanja ali počitnic, rezervacije v znatni meri potekajo individualno oz. po elektronski poti, kar je splošen trend v sodobnem turizmu. Večinoma potujejo z avtomobili, v lastni režiji, največ v času poletne in zimske turistične sezone.


Madžarska se uvršča med pomembnejše in perspektivne trge slovenskega turizma. Po podatkih Slovenske turistične organizacije (STO) je v letu 2014 v našo državo pripotovalo preko 74.000 gostov iz Madžarske, kar je bilo za 16 % več kot v predhodnem letu. Ustvarili so nekaj več kot 191.000 nočitev, kar je pomenilo 16,4-odstotno povečanje v primerjavi z letom poprej. Povprečna doba bivanja v Sloveniji je bila 2,6 dni. Upoštevaje navedene podatke je Madžarska zasedla 9. mesto med našimi najpomembnejšimi turističnimi trgi. V povprečju beležijo največ obiskov madžarskih gostov slovenske gorske občine (40 %), sledijo obmorske (27 %), ostalo pa zdraviliške občine.


STO prireja vsako leto v Budimpešti turistično delavnico za madžarske poslovne partnerje. Prav tako tradicionalno je STO prisoten tudi na vsakoletnem mednarodnem turističnem sejmu Utazás v Budimpešti.
Slovenija in Madžarska sodelujeta tudi v multilateralnih okvirih: državi se povezujeta znotraj skupine 16+1 (v Budimpešti deluje Regionalni turistični center za srednjo in vzhodno Evropo), kakor tudi v Srednjeevropski pobudi (SEP) in Alpe-Adria, kjer se v okviru delovnih skupin izvajajo različna študijska potovanja in seminarji. Potekajo dogovori o skupni promociji in sodelovanju pri razvoju skupnih turističnih produktov.


Možnosti za okrepitev sodelovanje med državama na področju turizma:
• sodelovanje na področju kulturnega turizma,
• skupni razvojni projekti, spodbujanje skupnih vlaganj v turizem, sodelovanje zdraviliških centrov in hotelov,
• možnost  razvoja skupnih turističnih proizvodov,  
• vključitev slovenske strani v projekt »Razvoj romarske turistične poti Sv. Martin«, • nadaljevanje uspešnih čezmejnih projektov ter poglobitev odnosov med naravnim parkom Őrség (Madžarska) in krajinskim parkom Goričko (Slovenija), 
• sodelovanje med zdraviliškimi centri na obeh straneh,
• izvajanje skupnih marketinških aktivnosti (npr. oglaševanje, brošure, spletne strani).

Bolgarija

Po podatkih STO je v letu 2014 v našo državo pripotovalo preko 28.000 bolgarskih gostov, kar je bilo za dobrih 20 % več kot v predhodnem letu. Ustvarili so več kot 42.000 nočitev, kar je pomenilo 13,6-odstotno povečanje v primerjavi z letom poprej.


Glede na to, da Bolgarija ne sodi med pomembnejše turistične destinacije slovenskega turizma, STO na tem trgu ne izvaja vidnejših akcij promocije in pospeševanja prodaje slovenske turistične ponudbe.
Možnosti nadaljnjega sodelovanja na področju turizma obstajajo predvsem v smislu prenosa znanja, know-how-a in investicij, pa tudi pri oblikovanju in prodaji turističnih aranžmajev z zanimivimi programi ter pospeševanju turističnega obiska.


Nekaj priložnosti na področju prenosa znanja, izkušenj in dobrih praks:
• izdelava razvojnih študij in strategij (npr. marketinška strategija, ipd.) ter ekspertiz,
• izmenjava strokovnjakov za turizem,
• izvedba različnih programov usposabljanja in izobraževanja,
• know-how na področju SPA (wellness programi) – zdraviliški turizem.