Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Gospodarsko sodelovanje /Področje prometa /

Področje prometa

CESTNI PROMET

Po vstopu Slovenije in Madžarske v EU se cestni prevozi med državama opravljajo na podlagi predpisov EU brez težav. Slovenija in Madžarska sta od jeseni 2008 povezani tudi z avtocesto Budimpešta – Koper. V okviru čezmejnega sodelovanja se državi dogovarjata tudi o vzpostavitvi več lokalnih cestnih povezav.

ŽELEZNIŠKI PROMET

Slovenske železnice (SŽ) imajo vzpostavljene dobre poslovne odnose z Madžarskimi železnicami (MAV) in z drugimi poslovnimi partnerji na Madžarskem. Sodelujejo z vsemi pomembnimi špedicijami. 
Vlakovne povezave v potniškem prometu. Železniške povezave med Ljubljano in Budimpešto so dostopne na spletni strani Slovenskih železnic.

 

LETALSKI PROMET

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o zračnem prometu je bil ratificiran 29.07.1992 (Ur.l. RS - MP, št. 11/92) in velja od 26.08.1992. Sporazum je registriran pri ICAO.

Obe državi sta tudi podpisnici Sporazuma o storitvah v zračnem prometu ter delovanju objektov in naprav, ki jih zagotavlja in upravlja EUROCONTROL v srednjeevropskem centru za nadzor storitev v zračnem prometu v zgornjem zračnem prostoru (CEATS) (Bruselj, 27. junij 1997), ki ga je Madžarska že ratificirala. Sporazum je začel veljati septembra 2004.

Obe državi sta tudi članici Centralno evropske rotacijske skupine (CERG) pri ICAO in v skupini dobro sodelujeta.

 

POMORSKI PROMET

Madžarska pomeni Luki Koper drugi najpomembnejši zaledni trg. Luka Koper aktivno sodeluje v panožnih madžarskih združenjih kot npr. Madžarski logistični klaster (Magyar logisztikai klaszter) in Madžarsko logistično združenje (Magyar logisztikai egyesület).