Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Gospodarsko sodelovanje /Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko /

ČEZMEJNO SODELOVANJE

Področje čezmejnega sodelovanja je pomembno ne samo z vidika gospodarskega sodelovanja, ampak tudi z vidika manjšin. Porabje je pokrajina na zahodu Madžarske in meji na Slovenijo na Goričkem. Slovenska manjšina na Madžarskem živi pretežno v Porabju, v vaseh med Monoštrom (Szentgotthárd) in slovensko mejo. Slovenskih investicij je na tem območju malo, zato so nove pobude dobrodošle, podpirata jih tako slovenska kot madžarska vlada.

Program sodelovnja Interreg Slovenija-Madžarska

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska je glavni dokument, ki definira okvirje in kriterije za čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko v finančni perspektivi 2014-2020. Vključuje naslednja področja sodelovanja: turizem, kultura, izboljšanje prometnih povezav, razvojno sodelovanje, zdravje, varstvo okolja in narave, učinkovita raba energije in tehnična pomoč. 


Organ upravljanja:
Pristojni Organ upravljanja programa je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Organ upravljanja je odgovoren za vodenje programa sodelovanja skladno z načelom dobrega finančnega gospodarjenja. Organ upravljanja neposredno podpira Skupni sekretariat, ki izvaja operativno vodenje celotnega programa (http://www.si-hu.eu/general_sl/category/organizational_structure/).

 

Upravičeno območje:
• v Republiki Sloveniji: statistična regija Pomurje in statistična regija Podravje,
• na Madžarskem: županiji Vas in Zala.
Upravičeni prijavitelji in partnerji
• regionalne in lokalne javne oblasti,
• javni skladi, javni zavodi in javne agencije (soustanovitelj je država ali občina);
• nevladne organizacije,
• zbornice,
• osebe zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja;
• javni zavodi za gospodarski razvoj, javna podjetja in druge pravne osebe, kjer imata država ali občina prevladujoč vpliv na upravljanje.


Predvidena finančna sredstva programa: Skupni znesek sredstev ESRR, ki so na voljo v obdobju 2014–2020 za program sodelovanja Slovenija – Madžarska je 14,795.015 EUR.


Strateški cilji:
Splošni cilj programa je postati privlačno območje za življenje, delo, naložbe, za podjetništvo z boljšim izkoriščanjem obstoječih naravnih in kulturnih vrednot v turizmu in tako spodbujati razvoj celotne regije ter vzajemno obravnavati in reševati tiste skupne probleme, ki zahtevajo skupne rešitve na ravni čezmejnega sodelovanja. Več podrobnejših informacij o Programu čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska je dostopnih na www.si-hu.eu.

Uporabne povezave:
www.si-hu.eu
www.cesci-net.eu/
http://eregion.eu/