Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Gospodarsko sodelovanje /Spodbujanje TNI in internacionalizacija  /

Spodbujanje TNI in internacionalizacija

Javna agencija SPIRIT izvaja politiko Vlade Republike Slovenije za povečanje konkurenčnosti slovenskih podjetji v mednarodni menjavi in za pridobivanje tujih neposrednih investicij (TNI) z zagotavljanjem storitev za uporabnike skladno z njihovimi potrebami.

Z aktivnim trženjem Slovenije kot lokacije za TNI in z zagotavljanjem kvalitetnih storitev za tuje investitorje želi zagotoviti povečanje tujih neposrednih investicij v Sloveniji in prispevati k odpiranju novih delovnih mest, prenosu tehnologij ter vključevanju slovenskih podjetji v dobaviteljske mreže transnacionalnih korporacij.

Podrobnejše informacije na http://www.spiritslovenia.si.