Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Gospodarsko sodelovanje /Spodbujanje TNI in internacionalizacija  /

Spodbujanje TNI in internacionalizacija

 

Po podatkih Banke Slovenije je ob koncu leta 2017 znašala skupna vrednost slovenskih neposrednih naložb (TNI) na Madžarskem 22,2 mio EUR, kar je bilo za 3,9 % manj kot v letu 2016 (23,1 mio EUR). Madžarska je v letu 2017 dosegla 23. mesto med destinacijami za slovenske izhodne TNI ter 0,4-odstotni delež v skupni vrednost slovenskih izhodnih TNI.

Hkrati je ob koncu leta 2017 vrednost madžarskih TNI v Slovenijo znašala 30,9 mio EUR. V primerjavi z letom 2016 (33,7 mio EUR) so se zmanjšale za 8,3 %. Madžarska je v letu 2017 dosegla 26. mesto med državami, ki so vlagale v RS, ter 0,2-odstotni delež v skupni vrednosti vhodnih TNI v Slovenijo.

 

 

VLOGA SPIRIT

 

Javna agencija SPIRIT izvaja politiko Vlade Republike Slovenije za povečanje konkurenčnosti slovenskih podjetji v mednarodni menjavi in za pridobivanje tujih neposrednih investicij (TNI) z zagotavljanjem storitev za uporabnike skladno z njihovimi potrebami.

Z aktivnim trženjem Slovenije kot lokacije za TNI in z zagotavljanjem kvalitetnih storitev za tuje investitorje želi zagotoviti povečanje tujih neposrednih investicij v Sloveniji in prispevati k odpiranju novih delovnih mest, prenosu tehnologij ter vključevanju slovenskih podjetji v dobaviteljske mreže transnacionalnih korporacij.

Podrobnejše informacije na http://www.spiritslovenia.si.