Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Veleposlaništvo /

Veleposlaništvo

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Budimpešti je uradno predstavništvo Republike Slovenije na Madžarskem in v Republiki Bolgariji.

Glavne naloge veleposlaništva so:

- navezava in vzdrževanje ter krepitev stalnih stikov z madžarskimi in bolgarskimi državnimi ustanovami in njihovimi uradnimi predstavniki- posredovanje informacij o Sloveniji in možnostih sodelovanja na področjih skupnega interesa ter zagotavljanje pogojev za krepitev sodelovanja,

- zagotavljanje stalne informiranosti madžarske in bolgarske strani o slovenskih stališčih, kot tudi razvoju in interesih Slovenije ter zagotavljanje stalne in tekoče informiranosti slovenske strani o madžarskih in bolgarskih stališčih o zadevah,

- zagotavljanje informacij o možnostih gospodarskega sodelovanja v državah akreditacije slovenskim pravnim in fizičnim osebam,

- spremljanje poročanja madžarskih in bolgarskih medijev o Sloveniji ter navezovanje stikov z novinarji,

- vzdrževanje in krepitev stikov s slovensko narodnostno skupnostjo na Madžarskem,

- nudenje konzularne pomoči slovenski skupnosti ter slovenskim državljanom na Madžarskem in v Republiki Bolgariji.