Szlovén Köztársaság Nagykövetsége, Budapest /Szlovén kisebbség Magyarországon /

Szlovén kisebbség Magyarországon

Szlovén nemzeti közösség Magyarországon

A Rábavidék a Rába folyó mentén fekszik (Szentgotthárd közelében), Vas megyében, az osztrák és a szlovén határ között. A terület földrajzilag, nyelvileg, kulturálisan és nemzetiségileg a Muravidék része. A Rábavidék 1919-ig szorosan kapcsolódott Muravidékhez, amikor Muravidéket Jugoszláviához csatolták, a Rábavidék pedig Magyarországhoz tartozott. A Rábavidék területe 94 km2, hét szlovén nemzetiségű falu található itt (Felsőszölnök/Gornji Senik, Alsószölnök/Dolnji Senik, Szakonyfalu/Sakalovci, Rábatótfalu/Slovenska ves, Apátistvánfalva/Števanovci, Kétvölgy/Verica-Ritkarovci, Orfalu/Andovci).

Szentgotthárd (Monošter) a Rábavidék gazdasági és kulturális központja, ahol magyar és szlovén lakosság is él. A Rábavidéken kívül Szombathelyen (Sombotel) és Vas megye más településein is élnek szlovének, továbbá Győr-Moson-Sopron megyében, Budapesten, illetve elszórtan Magyarország teljes területén. A legutóbbi, 2011-es népszámlálás adatai alapján a szlovén nemzeti közösség létszáma Magyarországon 2 820 fő volt, nem hivatalos becslések szerint azonban körülbelül 5 000 fő. A szlovén nemzeti közösség a Magyarországon elismert tizenhárom nemzetiségi csoport közé tartozik, melyeket a magyar törvények védenek.
 
A Rábavidéken két nemzetiségi szervezet működik. A tanult fiatalok és néhány idősebb aktivista 1990 októberében megalapították a Magyarországi Szlovének Szövetségét, amely egy civil társadalmi szervezet, székhelye Szentgotthárdon van. A Szlovének Szövetsége fő törekvése a szlovén identitás megőrzése szempontjából fontos tevékenységek fejlesztése.

A szlovén közösség hetilapja a Porabje (1991 óta jelenik meg), 1992 óta pedig rendszeresen jelentkezik a Slovenski utrinki (Szlovén életképek) televíziós adás. 2000 óta működik a Radio Monošter (Szentgotthárdi szlovén rádió), az első önálló szlovén rádióállomás Magyarországon. A rádió és az újság szerkesztősége 1998 óta a Lipa Szlovén Kulturális és Információs Központ épületében működik Szentgotthárdon. A gazdag népi hagyományokat számos kulturális csoport őrzi, amelyek a Magyarországi Szlovének Szövetsége keretein belül működnek.
 
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény elfogadása (1993) lehetővé tette a kisebbségi önkormányzatok alakítását a szlovén településeken és az Országos Szlovén Önkormányzat megalakítását felsőszölnöki székhellyel, és budapesti kihelyezettséggel. Szintén a nemzetiség helyzetét rendezi a nemzetiségek jogairól szóló sarkalatos törvény, melyet 2011 végén fogadott el a magyar parlament.

Az Országos Szlovén Önkormányzat működése és szerepe a kisebbségi élet minden területére kiterjed – az oktatástól a gazdasági fejlődésig. Az Országos Szlovén Önkormányzat a fenntartója a felsőszölnöki és apátistvánfalvai kéttannyelvű nemzetiségi általános iskolának. Aktuális elnökségét 2011. január 9-én választották meg.

A Magyarországi Szlovének Szövetsége és az Országos Szlovén Önkormányzat egymás mellett működnek, hiszen mindkét szervezet feladatai összefonódnak és kiegészítik egymást a nemzetiségi élet területén.

A kisebbség mindkét országban – a szlovén nemzeti kisebbség Magyarországon és a magyar nemzeti közösség a Szlovén Köztársaságban – a kétoldalú kapcsolatok középpontjában áll, mely során a felek arra törekednek, hogy a kisebbségek a két ország közötti összekötő kapocsként érvényesüljenek, és hogy a nyitott kérdésekre megoldást találjanak párbeszéd által a már működő mechanizmusok felhasználásával. A két ország támogatja a nemzetiségi közösségek közti párbeszédet is, amelyet az Országos Szlovén Önkormányzat, a Magyarországi Szlovének Szövetsége, valamint a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség által kötött együttműködési megállapodás tesz lehetővé a kultúra, az oktatás, és az európai projektek területén.

Rendkívül fontos a rábavidéki szlovén nemzetiség együttműködése a határon átnyúló projektekben, hangsúlyozottan európai keretek között. Az ilyen jellegű együttműködés népszerűsítése és erősítése tekintetében kiváltképp hasznos a szentgotthárdi székhelyű Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft., amely fő profilja a határon átnyúló együttműködés, fejlesztési projektek, illetve a közösség gazdasági hátterének erősítése európai uniós finanszírozási alapok segítségével.

A magyarországi szlovén nemzetiség megőrzése, illetve fejlődésének segítése a nagykövetség egyik alapvető feladata. A nagykövetség kezdeményezésére, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) szlovén tanszékének együttműködésével 2013. március 18-án megalakult a Budapesti Akadémiai Szlovén Nyelvi Kör. A Kör fő célja a Szlovéniával és a szlovénokkal kapcsolatos ismeretek terjesztése és bővítése, főként a szlovén kultúra és tudomány területén, valamint a szlovén nyelvtudás népszerűsítése, a nyelvtudás szintjének javítása Budapesten és országszerte. Ilyen célokkal szervez a nagykövetség is kulturális, gazdasági, képzési és társadalmi rendezvényeket, illetve tanulmányutakat Szlovéniába.

szlovén kisebbség nemzetiségi szószólója a magyar Parlamentben Kissné Köles Erika.

A magyarországi szlovén kisebbség iránti felelősségérzet tükröződik a Szlovén Köztársaság képviselőinek rendszeres látogatásaiban Rábavidéken és a magyar partnerekkel történő párbeszédben. Tavaly több látogatás és magas szintű kétoldalú találkozó is megvalósult Szlovénia és Magyarország között. Karl Erjavec külügyminiszter és Gorazd Žmavc határon túli szlovénekért felelős miniszter budapesti látogatásaik során találkoztak a szlovén kisebbség képviselőivel. A Szlovén Köztársaság és Magyarország miniszterelnökei, dr. Miro Cerar és Orbán Viktor a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 40. évfordulójának alkalmából Lendván találkoztak 2015. novemberében. A felsőszölnöki hármashatár mellett pedig a szlovén, osztrák és magyar köztársasági elnökök találkoztak az európai parkok napjának alkalmából. Dejan Židan földművelésügyi miniszter és Gorazd Žmavc határon túli szlovénekért felelős miniszter egy mintagazdaságot látogattak meg.

A Magyarországon élő szlovén kisebbség intézményei 2015-ben kerek évfordulókat ünnepeltek. A Magyarországi Szlovének Szövetsége működésének 25. évfordulóját, az Országos Szlovén Önkormányzat 20., a szentgotthárdi szlovén műsorok rádiója 15.,a Porabje hetilap pedig működésének 25. évfordulóját ünnepelte.

A 15. Szlovén-Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság a Szlovén Köztársaságban élő magyar nemzeti közösség és a Magyarországon élő szlovén nemzeti kisebbség külön jogainak biztosításáról szóló ülését 2015. november 18-án Lendván tartották meg. A kisebbséggel kapcsolatos kérdések a következő területeket érintették: oktatás és a nyelv megőrzése, média, az infrastruktúra fejlesztése és annak gazdasági alapjainak a megteremtése a kissebségek területein. Az ülésen konkrét ajánlásokat is elfogadtak mindkét fél számára, és a bizottság tagjai meglátogatták a rábavidéki és a muravidéki nemzeti kisebbség intézményeit is.

Gorazd Žmavc határon túli szlovénekért felelős miniszter és Kalmár Ferenc szomszédságpolitika feljesztéséért felelős miniszteri biztos egyetértettek abban, hogy a két ország közötti baráti kapcsolatok építését tovább kell folytatni a kölcsönös bizalom, megértés és nyílt párbeszédre alapozva. Ez nagy jelentőséggel bír a sikeres együttműködés és a nemzeti kisebbségi jogok fejlődése szempontjából.