Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Gospodarsko sodelovanje /

Gospodarsko sodelovanje

DKP oziroma ekonomski svetovalci nudijo slovenskim podjetjem:

 • pomoč pri navezavi stikov z ministrstvi, drugimi državnimi institucijami,  gospodarskimi zbornicami, poslovnimi združenji, mediji, na državni in regionalni ravni ter povezovanje le-teh s tovrstnimi institucijami v Sloveniji;
 • storitve, povezane s pospeševanjem izvoza;
 • pomoč pri reševanju problematike, izpostavljene s strani ministrstev, ostalih institucij in podjetij;
 • organizacijo in sodelovanje na poslovnih srečanjih (poslovnih delegacij), sejemskih in drugih predstavitvah, seminarjih, konferencah ter drugih promocijskih dogodkih;
 • informacije o poslovnih priložnostih, mednarodnih razpisih, panogah, sejmih, aktualnih za slovenske institucije in podjetja;
 • zbiranje in posredovanje poslovnih informacij in poslovnih priložnosti;
 • svetovalno podporo pri vstopu na trge države sprejemnice;
 • pomoč podjetjem pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji;
 • svetovalno in informacijsko podporo potencialnim tujim investitorjem;
 • izvajanje nalog v zvezi s pridobivanjem tujih investitorjev v sodelovanju z agencijo SPIRIT.

Poleg neposredne podpore podjetjem, DKP med drugim zagotavljajo:

 • pregled in analizo makroekonomskega stanja v državah akreditacije,
 • koordinacijo institucionalnega bilateralnega gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in državami akreditacije ter
 • koordinacijo gospodarskih aktivnosti, povezanih z EU in mednarodnimi organizacijami.

Bilateralno gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko

Med Slovenijo in Madžarsko pomeni sosedstvo že samo po sebi pomembno primerjalno  prednost. Prav to je razlog, da so običajno v prizadevanjih za pridobitev novih poslovnih priložnosti sosednje države med prvimi partnerji. To pravilo pa v Sloveniji ne velja povsem za Madžarsko. Razlogi za to so v povezanosti Slovenije s trgi, ki pomenijo njene tradicionalne izvozne trge.

Madžarska je bila do tranzicije za železno zaveso, več sodelovanja so beležile obmejne regije. Madžarski trg še čaka, da ga slovensko gospodarstvo zares odkrije. Potencialov ne manjka, saj je madžarsko gospodarstvo dobro razvito, uspešno se je spopadlo s krizo in dosega relativno visoke stopnje gospodarske rasti.

Slovenskim podjetjem je madžarski trg tako fizično kot miselno bliže od drugih trgov v srednji in vzhodni Evropi, saj smo sosedje, zaradi geografske bližine pa je za majhno podjetje na trg tudi lažje vstopiti. Obseg bilateralnega gospodarskega sodelovanja in vse večji interes slovenskega izvoznega gospodarstva za madžarski trg izkazujejo tudi statistični podatki zadnjih nekaj let, kjer beležimo konstantno rast vrednosti slovenskega izvoza na Madžarsko ter skupne vrednosti dvostranske blagovne menjave. 

Madžarska predstavlja slovenskemu gospodarstvu eno izmed pomembnejših gospodarskih partneric in tradicionalno izvozno tržišče, vendar še vedno premalo izkoriščen tržni potencial. Zato želimo spodbuditi slovenske izvoznike k intenzivnejšemu povezovanju z madžarskimi partnerji, saj je razlogov več. Poleg ekonomskih (bližina trga, nižji stroški transporta, rast gospodarstva) gre tudi za politične, saj so odnosi med državama vzorni, hkrati pa uživa Slovenija na Madžarskem visok ugled.