Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Gospodarsko sodelovanje /

GOSPODARSKO SODELOVANJE

Igor Lakota, svetovalec

T: +36 1 438 5600

E-pošta: igor.lakota(at)gov.si

 

Blagovna menjava: Madžarska je pomembna gospodarska partnerica RS. V letu 2017 je zasedla 6. mesto med zunanjetrgovinskimi partnerji (9. pri izvozu, 6. pri uvozu). Vrednost blagovne menjave med državama je v letu 2017 dosegla 1,8 mrd EUR in se je glede na leto 2016 povečala za 6 %.Vrednost blagovne menjave med državama do konca septembra 2018 dosegla nekaj manj kot 1,5 mrd EUR in se je glede na isto obdobje 2017 povečala za dobrih 12 %. Od tega je bilo slovenskega izvoza na HU 645 mio EUR, slovenskega uvoza iz Madžarske pa za 844 mio. EUR.

Storitvena menjava: Obseg storitvene menjave med RS in HU je v letu 2017 znašal 330,3 mio. EUR (minimalno povečanje glede na leto 2016). RS je v letu 2017 na HU izvozila za 233,7 mio. EUR storitev, iz HU pa uvozila za 96,6 mio. EUR storitev. Med izvoznimi storitvami so prevladovala potovanja, ostale poslovne storitve in transport, med uvoznimi pa ostale poslovne storitve, transport in potovanja.

DKP oziroma ekonomski svetovalci nudijo slovenskim podjetjem:

 • pomoč pri navezavi stikov z ministrstvi, drugimi državnimi institucijami,  gospodarskimi zbornicami, poslovnimi združenji, mediji, na državni in regionalni ravni ter povezovanje le-teh s tovrstnimi institucijami v Sloveniji;
 • storitve, povezane s pospeševanjem izvoza;
 • pomoč pri reševanju problematike, izpostavljene s strani ministrstev, ostalih institucij in podjetij;
 • organizacijo in sodelovanje na poslovnih srečanjih (poslovnih delegacij), sejemskih in drugih predstavitvah, seminarjih, konferencah ter drugih promocijskih dogodkih;
 • informacije o poslovnih priložnostih, mednarodnih razpisih, panogah, sejmih, aktualnih za slovenske institucije in podjetja;
 • zbiranje in posredovanje poslovnih informacij in poslovnih priložnosti;
 • svetovalno podporo pri vstopu na trge države sprejemnice;
 • pomoč podjetjem pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji;
 • svetovalno in informacijsko podporo potencialnim tujim investitorjem;
 • izvajanje nalog v zvezi s pridobivanjem tujih investitorjev v sodelovanju z agencijo SPIRIT.

 Poleg neposredne podpore podjetjem, DKP med drugim zagotavljajo:

 • pregled in analizo makroekonomskega stanja v državah akreditacije,
 • koordinacijo institucionalnega bilateralnega gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in državami akreditacije ter
 • koordinacijo gospodarskih aktivnosti, povezanih z EU in mednarodnimi organizacijami.