Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Gospodarsko sodelovanje /

GOSPODARSKO SODELOVANJE

Igor Lakota, svetovalec

T: +36 1 438 5600

E-pošta: igor.lakota(at)gov.si

Blagovna menjava: Madžarska je pomembna gospodarska partnerica RS. Blagovna menjava med državama je v letu 2018 prvič presegla dve milijardi evrov. V tem letu je Madžarska zasedla 6. mesto med zunanjetrgovinskimi partnerji (8. pri izvozu, 6. pri uvozu). Vrednost blagovne menjave med državama je v letu 2018 dosegla 2 mrd. EUR in se je glede na leto 2017 povečala za 9 %. Od tega je bilo slovenskega izvoza na HU 866 mio. EUR, slovenskega uvoza iz Madžarske pa za 1,139 mrd. EUR.

Storitvena menjava: Obseg storitvene menjave med RS in HU je v letu 2018 znašal 350,6 mio. EUR (+ 6% glede na 2017). RS je na Madžarsko izvozila za 259,6 mio. EUR storitev, iz HU pa uvozila za 91 mio. EUR le-teh. Med izvoznimi in uvoznimi storitvami so prevladovala potovanja, ostale poslovne storitve in transport.

DKP oziroma ekonomski svetovalci nudijo slovenskim podjetjem:

•   pomoč pri navezavi stikov z ministrstvi, drugimi državnimi institucijami,  gospodarskimi zbornicami,   poslovnimi združenji, mediji, na državni in regionalni ravni ter povezovanje le-teh s tovrstnimi institucijami v Sloveniji;
•   storitve, povezane s pospeševanjem izvoza;
•   pomoč pri reševanju problematike, izpostavljene s strani ministrstev, ostalih institucij in podjetij;
•   organizacijo in sodelovanje na poslovnih srečanjih (poslovnih delegacij), sejemskih in drugih predstavitvah, seminarjih, konferencah ter drugih promocijskih dogodkih;
•   informacije o poslovnih priložnostih, mednarodnih razpisih, panogah, sejmih, aktualnih za slovenske institucije in podjetja;
•   zbiranje in posredovanje poslovnih informacij in poslovnih priložnosti;
•   svetovalno podporo pri vstopu na trge države sprejemnice;
•   pomoč podjetjem pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji;
•   svetovalno in informacijsko podporo potencialnim tujim investitorjem;
•   izvajanje nalog v zvezi s pridobivanjem tujih investitorjev v sodelovanju z agencijo SPIRIT.

Poleg neposredne podpore podjetjem, DKP med drugim zagotavljajo:

•  pregled in analizo makroekonomskega stanja v državah akreditacije,
•  koordinacijo institucionalnega bilateralnega gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in državami akreditacije ter
•  koordinacijo gospodarskih aktivnosti, povezanih z EU in mednarodnimi organizacijami.