Szlovén Köztársaság Nagykövetsége, Budapest /Gazdasági együttműködés /

Gazdasági együttműködés

mag. Miha Erman, meghatalmazott miniszter

Tel: 00 36 1 438 5600
E-mail: miha.erman(at)gov.si

KÉTOLDALÚ GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS SZLOVÉNIA ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT

Szlovénia és Magyarország számára már a szomszédság önmagában is fontos előnyt jelent. Éppen ezért a szomszédos országok általában előnyt élveznek az új üzleti lehetőségek keresése során. Ez azonban Szlovéniában Magyarország vonatkozásában nem igazán érvényesül. Az okok Szlovénia hagyományos exportpiacaiban keresendők. Magyarország a rendszerváltásig vasfüggöny mögött volt és komolyabb együttműködés csak a határ menti régiók között alakult ki. A magyar piac még vár arra, hogy a szlovén gazdaság ténylegesen felfedezze magának. Lehetőségekben nincsen hiány, hiszen a magyar gazdaság fejlett gazdaság, amely sikeresen legyőzte a válságot és relatíve magas gazdasági növekedést ér el.

A szlovén vállalatok számára a magyar piac fizikailag és gondolatilag  közelebb van, mint Közép- és Kelet-Európa egyéb piacai, hiszen szomszédok vagyunk és a kisebb cégek a földrajzi közelség miatt könnyebben boldogulnak ezen a piacon. Az utóbbi években a kétoldalú gazdasági kapcsolatok volumenét és a szlovén exportőrök egyre nagyobb érdeklődését a magyar piac iránt a statisztikai adatok is igazolják, hiszen Szlovénia magyarországi exportjában  és a kétoldalú árucsere értékében tartós növekedés mutatkozik.

Magyarország a szlovén gazdaság számára az egyik legfontosabb partner és hagyományos exportpiac, azonban a lehetőségek továbbra is csak kis mértékben vannak kihasználva. Éppen ezért ösztönözni kívánjuk a szlovén exportőröket, hogy intenzív kapcsolatokat építsenek a magyar partnerekkel, hiszen ez több okból is indokolt. A gazdasági (a piac közelsége, alacsonyabb szállítási költségek, gazdasági növekedés) indokok mellett politikaiakat is  fel lehet sorolni, hiszen a két ország közötti kapcsolatok példaértékűek és Szlovénia Magyarországon komoly tekintélynek örvend.

Fontosabb kétoldalú gazdasági egyezmények:

2004. május 1-től mindkét ország az EU tagja és átvette az EU jogrendjét. Szlovénia és Magyarország minden fontos gazdasági szerződést megkötött, többek között:

• Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a beruházások kölcsönös védelméről és ösztönzéséről (1996. 10. 15-én lett aláírva, 10 évig hatályos, majd a megállapodás felmondásáig. 2000. 06. 09-tól hatályos);
• Megállapodás a Szlovén Köztársaság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kötelező nyersolaj-, félkésztermék- és kőolajszármazék-tartalékokról, amelyeket a Szlovén Köztársaság számára a Magyar Köztársaság területén tárolnak (a megállapodást Budapesten írták alá 2002. 11. 20-án). A szlovén fél a megállapodást ratifikálta. 
• Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén. Az egyezményt 2004. 08. 16-án Budapesten írták alá.

 

KÉTOLDALÚ GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS SZLOVÉNIA ÉS BULGÁRIA KÖZÖTT

A szlovén exportőrök számára Bulgária továbbra is fontos regionális piac marad. A két ország gazdasági együttműködésének intenzitásáról és arról, hogy ez a piac milyen potenciált jelent a szlovén exportőrök számára, az utóbbi évek kétoldalú árucseréjére vonatkozó adatok tanúskodnak, amelyek kisebb ingadozással növekedést mutatnak. Míg Szlovénia a bolgár árucserében mindvégig többletet produkál.
A Szlovén Köztársaság Gazdasági és Energetikai Minisztériuma és a Bolgár Köztársaság Gazdasági és Energetikai Minisztériuma között kötött megállapodással, amely 2007. 10. 01-én lépett hatályba, a szerződő felek gazdasági vegyes bizottságot hoztak létre. A vegyes bizottság legutóbbi ülése 2011-ben volt Szófiában.

Fontosabb kétoldalú gazdasági egyezmények: 

• Megállapodás a Szlovén Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a beruházások kölcsönös védelméről és ösztönzéséről;
• Egyezmény a Szlovén Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén;
• Egyezmény a Szlovén Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a tengeri teherszállítás terén történő együttműködésről;
• Egyezmény a Szlovén Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a kombinált árufuvarozás terén történő együttműködésről.