Veleposlaništvo RS Budimpešta /Kultura in izobraževanje /

Kultura in izobraževanje

Nataša Bergelj, pooblaščena ministrica

Tel: 00 36 1 438 5600
Faks: 00 36 1 325 9187
E-mail: natasa.bergelj(at)gov.si

Madžarska

Pravna podlaga za sodelovanje na področju kulture med Slovenijo in Madžarsko je Sporazum o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, podpisan 2. septembra 1992. Na osnovi tega sporazuma je bil sklenjen Program sodelovanja v izobraževanju, znanosti in kulturi.

Na madžarskih univerzah že vrsto let poteka študij slovenskega jezika in književnosti na Univerzi Loránda Eötvösa (ELTE) v Budimpešti ter na Univerzi v Sombotelu.

Veleposlaništvo RS v Budimpešti aktivno sodeluje pri organiziranju vrste kulturnih dogodkov (literarni večeri, knjižni festivali, koncerti, razstave itd.) in si prizadeva, da se slovenska kulturna ustvarjalnost in dejavnost v čim večji meri predstavi na Madžarskem. V ta namen veleposlaništvo vzpostavlja in vzdržuje stike s številnimi madžarskimi kulturnimi ustanovami.

Posebno bogastvo na področju kulturnega sodelovanja predstavljata tudi obe manjšini - slovenska na Madžarskem in madžarska v Sloveniji, ki sta s svojimi ustvarjalci na najširšem področju kulture pogosto prisotni v obeh državah. Veleposlaništvo pri pripravi kulturnih dogodkov aktivno sodeluje s Slovenskim društvom v Budimpešti in s porabskimi Slovenci.

 

Republika Bolgarija

V veljavi je Program sodelovanja v znanosti, izobraževanju in kulturi, ki obsega številna področja: izmenjava znanstvenikov, izvajanje skupnih raziskovalnih projektov, izmenjava štipendij, študentov in univerzitetnih učiteljev na slovenskih in bolgarskih univerzah. Plodno je sodelovanje Slovenske akademije znanosti in umetnosti z Bolgarsko akademijo znanosti, podpis Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju pa je ustvaril osnovo za intenzivnejše sodelovanje tudi na teh področjih. Državi uspešno sodelujeta tudi pri projektih EU.

Slovenski jezik se poučuje na Univerzi Sv. Kliment Ohridski v Sofiji, v okviru Fakultete za slovanske študije. 

Bolgarija je ustanovna članica Foruma slovanskih kultur - mednarodne ustanove, ki je bila ustanovljena junija 2004 in ima sedež v Ljubljani, njen namen pa je spodbujati kulturno sodelovanje med slovanskimi državami.