Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Novice /
16.09.2020  

Obvestilo o omejitvi vizumskega poslovanja

Vizumi se izdajo le v določenih primerih za namene, ki so jih pristojni organi opredelili kot nujne. Več o omejitvi nenujnih potovanj je na voljo na teh povezavah:

Skladno z omejitvijo nenujnih potovanj lahko za vizum za dolgoročno bivanje trenutno zaprosijo naslednje kategorije tujih državljanov:

  • diplomati in administrativno-tehnično osebje ter njihovi družinski člani, ki v Slovenijo prihajajo na opravljanje mandata,
  • udeleženci študijskih izmenjav (npr. Erasmus, Erasmus+, izmenjave na podlagi bilateralnih sporazumov med univerzami),
  • ožji družinski člani državljana Republike Slovenije/EU z namenom združevanja družine,
  • gospodarstveniki, športniki, kulturniki, raziskovalci in znanstveniki ob izraženem in utemeljenem nacionalnem interesu, ki ga za vsak konkreten primer pripravi pristojno ministrstvo.

Dovoljenja za prebivanje

Skladno z omejitvami konzularnega poslovanja, katerih namen je preprečitev ponovnih izbruhov in širjenje nalezljive bolezni COVID-19, veleposlaništvo sprejema vloge za dovoljenja za začasno prebivanje in opravlja druga procesna dejanja, vezana na pridobitev dovoljenja za prebivanje, izključno po predhodnem naročilu na termin.    

Naročanje na termin

Stranke se morajo predhodno naročiti na termin prek elektronske pošte: sloembassy.budapest(at)gov.si ali po telefonu na številko +36 30 30307383.

Plačevanje konzularnih taks

Plačevanje konzularnih taks se v tem času izvaja izključno z bančnim nakazilom.