Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Novice /
21.05.2021  

Informacije o prehajanju meje z Madžarsko, 20. maj 2021

Slovenski državljani, ki lahko vstopijo na Madžarsko brez PCR ali hitrega testa in brez vloge:

- od 1. maja dalje: vse osebe, ki so bile cepljenje in lahko predložijo potrdilo o cepljenju s prvim odmerkom cepiva Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen. Od 1. maja 2021 namreč velja dogovor med Slovenijo in Madžarsko o vzajemnem priznavanju potrdil o cepljenju proti covidu-19, ki so izdana v Sloveniji oziroma na Madžarskem. To pomeni, da se potrdilom o cepljenju, izdanih v eni državi, prizna enake pravne učinke, kot bi bila izdana v drugi državi, skladno z notranje pravno ureditvijo posamezne države. Test v tem primeru ni potreben.

- osebe, ki lahko predložijo verodostojna dokazila, da so v zadnjih 6 mesecih prebolele COVID-19, predstavniki uradnih delegacij in imetniki diplomatskih potnih listov. Tudi v teh primerih test ni potreben;

- poslovni potniki lahko vstopijo na Madžarsko s potrdilom oz. vabilom madžarskega poslovnega partnerja;

- dnevni delovni migranti iz sosednjih držav na Madžarsko lahko vstopijo pod pogojem, da državo nato zapustijo v največ 24-ih urah in se gibljejo v največ 30-kilometrskem pasu od meje.

Za slovenske državljane, ki niso bili cepljeni ali ki niso preboleli Covid-19 v zadnjih 6-ih mesecih vstop na Madžarsko praviloma ni dovoljen, razen v primeru predhodne pisne odobritve s strani madžarske policije. Le-ta lahko odobri izjemo na podlagi posebne elektronske vloge, ki jo posameznik odda preko njihove spletne strani v angleškem jeziku: http://www.police.hu/en/content/equity-request-to-enter-hungary

Razlogi, zaradi katerih je mogoče uveljaviti izjemo od splošne prepovedi vstopa tujih državljanov na Madžarsko, so naslednji:

(1) sodelovanje v sodnih postopkih pred madžarskimi sodišči na podlagi uradnega vabila sodišča oziroma drugega pristojnega organa; (2) poslovni obisk oz. opravljanje dejavnosti, ki se izvaja na podlagi vabila madžarskega poslovnega partnerja; (3) zdravljenje na Madžarskem na podlagi potrdila zdravstvene inštitucije, kjer bo zdravljenje potekalo; (4) opravljanje študijskih obveznosti na podlagi potrdila izobraževalne ustanove; (5) izvajanje storitev v potniškem prometu na podlagi potrdila delodajalca; (6) udeležba na pomembnih družinskih dogodkih (poroka, krst, pogreb); (7) skrb za ožjega družinskega člana; (8) udeležba na uradnih športnih, kulturnih ali verskih dogodkih mednarodnega pomena ter drugi utemeljeni razlogi.

Obiskovalci koncertov in športnih prireditev (če niso bili cepljeni ali če niso preboleli Covida-19 v zadnjih 6-mesecih): iz tujine se le-teh lahko udeležijo ob predložitvi vstopnice in negativnega izvida PCR testa, ki ni starejši od 48 ur (test lahko opravijo v kateri koli schengenski državi).

Obveščamo, da se tudi v primeru odobritve izjeme od splošne prepovedi vstopa na Madžarsko tujemu državljanu lahko zgodi, da je le-ta lahko podvržen zdravniškemu pregledu (npr. merjenje temperature). V primeru suma na okužbo tuji državljan ne bo smel vstopiti na Madžarsko, pri čemer je, tudi v primeru, da sum na okužbo ne obstaja, možno, da se mu odredi 10-dnevno uradno ali domačo karanteno. 

V primeru odrejene karantene ima tuji državljan možnost predlagati izvedbo dveh PCR testiranj v petih dneh z vsaj 48 urnim razmikom. V primeru dveh negativnih testov se karantena lahko prekine.

Povezave do javno objavljenih aktov:

Uradni list Madžarske (Vladna uredba o omejitvah pri prehajanju meje) : https://njt.hu/jogszabaly/2020-408-20-22

Uradni list Madžarske( o vzajemnem priznavanju potrdil o cepljenju): https://njt.hu/jogszabaly/2021-7-20-6Q