Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Novice /
13.08.2020  

Informacija o novih ukrepih Madžarske pri prehajanju meje, 13. avgust 2020

Zaradi večje stopnje okuženosti s Covid-19 v sosednjih državah v zadnjem času je Madžarska 15. julija 2020 države uvrstila v tri kategorije in sicer na zeleni, rumeni ter rdeči seznam. Slovenija je na zelenem seznamu, kar pomeni da lahko slovenski državljani, ki prihajajo iz ozemlja Slovenije, vstopajo na ozemlje Madžarske brez omejitev.

Obenem velja, da lahko slovenski državljani brez omejitev na Madžarsko kot ciljno državo vstopijo le iz države, ki je prav tako na zelenem seznamu.

Če potniki Madžarsko obiščejo iz države na rumenem seznamu, potem pristojni madžarski organi na meji opravijo zdravstveni pregled, potniku pa se odredi 14-dnevna karantena. Izjemoma se karantena ne odredi, če potnik predloži dva negativna testa na Covid-19, opravljena v zadnjih petih  dneh, med njima pa mora preteči 48 ur. Iz držav na rdečem seznamu vstop potnikom na Madžarsko ni dovoljen.

V posebnih primerih madžarska policija odobri izjemo od predpisane karantene, vloga se lahko vloži elektronsko preko spletne strani madžarske policije ali preko te spletne strani.

Tranzitni in tovorni promet še naprej urejajo predhodno veljavni predpisi.

Pri tranzitu potnikov velja, da lahko slovenski državljani, ki se v Slovenijo vračajo preko Madžarske (iz katere koli Madžarski sosednje države, ne glede na to, na katerem seznamu se ta država nahaja), le-to lahko prečkajo po poti, ki je določena (t.i. humanitarni koridor, informacijo o tem potniki prejmejo na meji) in brez daljšega ustavljanja (mogoče le na določenih bencinskih postajah na poti). Običajno jim madžarski organi na njihovo vetrobransko steklo namestijo posebno tranzitno nalepko.

Madžarska tedensko posodablja seznam držav v skladu z epidemiološko sliko v posamezni državi. Zadnja aktualna informacija glede uvrstitve držav na sezname so dostopne tudi na naslednji povezavi (v madžarskem jeziku z dne 7. avgust) ali na straneh: https://koronavirus.gov.hu/ (v madžarskem jeziku) in http://abouthungary.hu/ (v angleškem jeziku).

V vašo pomoč podajamo nekaj relevantnih odgovorov na najpogosteje zastavljena vprašanja:

Kdo lahko mejo prestopa izven kontrolnih točk na meji z Madžarsko?

Mejo z Madžarsko lahko izven kontrolnih točk (Pince, Dolga vas) na cestnih povezavah s Slovenijo prestopijo samo državljani Slovenije in Madžarske. To pomeni, da lahko slovenski in madžarski državljani mejo prestopajo na vseh mestih, kjer so bili pred vstopom Slovenije v schengensko območje aktivni mejni prehodi med obema državama. Vse ostale osebe lahko mejo s Slovenijo prestopajo samo na kontrolnih točkah.

Ali lahko tranzitiram Madžarsko, če prihajam iz Romunije in pod kakšnimi pogoji?

Da. Od 4. julija dalje se v tranzitu čez Madžarsko lahko ustavljate le na določenih bencinskih servisih in postajališčih, označenih za tranzit. Prav tako so za vstop in izstop iz države za tranzitne potnike določeni konkretni mejni prehodi. Dodajamo povezavo do spletnih strani madžarske policije z aktualno informacijo za potnike, ki tranzitirajo Madžarsko: http://www.police.hu/en/content/humanitarian-corridor

Kaj pomeni tranzit?

Tranzit preko Madžarske pomeni, da mora oseba tranzitirati državo po tako imenovanih humanitarnih koridorjih, z možnostjo ustavljanja na za to označenih bencinskih servisih in postajališčih. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne smejo pa prenočevati ali skreniti s humanitarnih koridorjev. Oseba v tranzitu mora imeti s seboj veljavno potovalno listino ter dokument o namenu in cilju tranzita (za rezidente EU zadostuje veljavna potovalna listina).

Ali je dovoljen tranzit iz letališča v Budimpešti do meje s Slovenijo?

Da. Po mejni kontroli in priletu na letališče v Budimpešti morate državo zapustiti po najkrajši poti, z ustavljanjem na za to označenih bencinskih servisih in počivališčih. Madžarski organi od 15. julija dalje ponovno zahtevajo zagotovilo, da boste Madžarsko zapustili po najkrajši poti.

Na letališču lahko najamete taksi (cca. 290 EUR), rent-a-car, lahko pa po vas pridejo tudi sorodniki ali znanci iz Slovenije ter vas tja odpeljejo po najkrajši poti. V tem primeru priporočamo, da imate ob mejni kontroli na letališču v Budimpešti pripravljeno registrsko številko vozila in ime ter priimek voznika, ki vas bo peljal v Slovenijo (tudi, če potujete z Go-opti ali z drugim prevozom).

Kako je s karanteno po vrnitvi v Slovenijo v primeru slovenskega državljana, ki bi šel na turistično potovanje v državo na rumenem seznamu?

Če je Slovenija uvrstila državo na rumeni seznam in je država članica EU ali schengenskega območja, lahko državljan Slovenije in tujec s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji v Slovenijo vstopi brez karantene, če predloži dokazilo, da ne prihaja iz držav z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19 (rdeči seznam), na primer originalni račun za plačilo nastanitve v teh državah, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem so bivali, uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo ustrezno dokazilo (npr. plačilo turistične takse). Če tega ne morejo predložiti ali dokazati, se šteje, kot da prihajajo iz države z rdečega seznama.

Če država na rumenem seznamu ni država članica EU ali schengenskega območja, se osebi ob vrnitvi v Slovenijo odredi 14-dnevna karantena, razen če gre za katerokoli izjemo v 1. odstavku 10. člena odloka (https://www.gov.si/novice/2020-07-20-pravila-za-prehajanje-slovenske-meje/).

Če prihajate iz države na zelenem seznamu, lahko vstopate v Slovenijo brez omejitev in karantene. Madžarska je na zelenem seznamu.

Pravila za prehajanje slovenske meje:
https://www.gov.si/novice/2020-07-20-pravila-za-prehajanje-slovenske-meje/

Informacije o ukrepih v Sloveniji v povezavi s Covid-19 so dostopne na spletni strani Vlade Republike Slovenije: www.gov.si/teme/koronavirus/

Sledite lahko tudi sporočilom za javnost na spletnih straneh slovenske Policije na naslednji povezavi.