Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Novice /
18.05.2020  

Aktualna informacija o možnostih prehajanja madžarske meje, 18.5.2020

Državljani Slovenije in drugi tuji državljani lahko pri madžarski policiji vložijo vlogo za uveljavitev izjeme od splošno veljavnih pravil, ki urejajo prehod državne meje v potniškem prometu. Madžarska policija vloge tujih državljanov za vstop na ozemlje Madžarske obravnava na individualni ravni. To velja tako za tujce, ki vstopajo na ozemlje Madžarske po kopnem, kot tudi z letalom preko letališča v Budimpešti. Pri slednjih še naprej velja pravilo, da mora imeti potnik dovoljenje za vstop na Madžarsko že v trenutku vkrcavanja na letalo v tujini.

Vsi prosilci za vstop na Madžarsko morajo svojo vlogo po novem oddati preko spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani madžarske policije. Do obrazca je mogoče dostopati na naslednjih povezavah (obrazec je zaenkrat žal le v madžarskem jeziku):

- http://ugyintezes.police.hu/en/home ,
- www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/meltanyossagi-kerelem-magyarorszagra-torteno-beutazashoz .

Zgoraj navedeno velja tudi za tuje državljane, ki ozemlje Madžarske zgolj tranzitirajo.

Svetujemo, da obrazec izpolnite in oddate najmanj dva dni pred načrtovanim prihodom na ozemlje Madžarske. 

Obenem obveščamo, da lahko madžarsko ali tuje podjetje, ki deluje na Madžarskem, povabi svoje poslovne partnerje na poslovni obisk, pri čemer mora pridobiti predhodno dovoljenje madžarske policije. Do spletnega formularja lahko omenjena podjetja na Madžarskem dostopajo na spletni povezavi:

www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/meltanyossagi-kerelem-magyarorszagra-torteno-beutazashoz .

Slovenskim podjetjem, ki nameravajo opraviti poslovni obisk pri svojih madžarskih partnerjih svetujemo, da le-te na zgornjo prakso opozorijo.

Pri kopenskem tranzitu transporta blaga še vedno velja, da le-ta poteka po za to določenih cestnih povezavah. Pri transportu v državo morajo tuji vozniki tovornjakov 24 ur po dostavi blaga ozemlje Madžarske tudi zapustiti. Vozniki morajo nositi zaščitne maske in rokavice, ob sumu okužbe lahko madžarski organi na meji njihov vstop na ozemlje Madžarske tudi zavrnejo. 

Zoper odločbo o soglasju oz. zavrnitvi madžarske policije za vstop na ozemlje Madžarske ni pravice do pritožbe in je ni mogoče izpodbijati na sodišču.