Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Novice /
13.05.2020  

Informacija o možnostih prehajanja madžarske meje za določene kategorije oseb, 13.5.2020

Državljani Slovenije lahko na madžarski policiji vložijo vlogo za uveljavitev izjeme od splošno veljavnih pravil, ki urejajo prehod državne meje v potniškem prometu. 

Skladno z določili dekreta lahko sedaj madžarsko podjetje ali tuje podjetje, ki deluje na Madžarskem, povabi svoje poslovne partnerje na poslovni obisk in sicer z izpolnjenim elektronskim obrazcem, ki ga je potrebno posredovati neposredno madžarski policiji. Policija praviloma v roku 24 ur poda soglasje oz. zavrnitev.

Vlogo, ki je na voljo v madžarskem jeziku, lahko izpolnite na spletni strani policije, vendar zaenkrat le,če se nahajate na ozemlju Madžarske: www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/meltanyossagi-kerelem-magyarorszagra-torteno-beutazashoz;

Vloga se lahko izpolni na dva načina in sicer brez prijave v e-upravo ali s posebno registrsko številko uporabnika/podjetja.

Vlogo lahko vloži tudi vaš zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, ki se mora v tem primeru izkazati s pooblastilom. Vloga se lahko vloži za več oseb, če njihov vstop poteka istočasno in v kolikor je razlog za vstop identičen. V vlogi je potrebno navesti namen potovanja in druge relevantne okoliščine.

Dekret kot utemeljene razloge za vstop upravičencev na Madžarsko navaja tudi: 

  • sodelovanje v sodnih ali drugih uradnih postopkih;
  • potrebo po zdravstveni oskrbi; 
  • izpolnjevanje študijskih obveznosti na podlagi statusa študenta;
  • napotitev upravičencev, ki delujejo v prometni dejavnosti z namenom izvedbe naročene prevozne storitve;  
  • udeležence pogreba bližnjega sorodnika.

Dokumentacija v vlogi, ki ne izpolnjuje vsebinskih ali formalnih zahtev, zlasti če vloga ni posredovana v madžarskem jeziku ali je drugače nepopolna, se zavrne.

Da bi dokazala veljavnost pogojev za vstop, je oseba dolžna na zahtevo madžarske mejne policije predložiti izdano soglasje za vstop na Madžarsko s strani madžarske policije. 

Zoper odločbo o soglasju oz. zavrnitvi vstopa ni pravice do pritožbe in je ni mogoče izpodbijati na sodišču.