Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Novice /
31.12.2020  

Aktualne informacije glede prehajanja slovensko-madžarske meje, 31. december 2020

 

 

V luči številnih vprašanj, ki jih prejemamo glede možnosti prestopanja slovensko-madžarske meje s strani slovenskih državljanov v nadaljevanju podajamo nekaj dodatnih aktualnih informacij, ki vam bodo v pomoč.

 1. Vstopanje na ozemlje Madžarske

Za slovenske državljane vstop na Madžarsko od začetka septembra letos praviloma ni mogoč, razen v primeru izjem, ki jih potrjuje madžarska policija. V tem smislu slovenskim državljanom priporočamo, da izpolnijo formular na spletni strani madžarske policije. Odgovor lahko pričakujejo v dveh do treh delovnih dneh in sicer na e-mail, ki ga boste navedli v formularju.

 

Dodatno v pomoč svetujemo, da v formularju (je v EN in HU jeziku) pri izbiri države od koder prihajate na ozemlje Madžarske, v kolikor je to Slovenija, pri navedbi imena države upoštevate madžarsko poimenovanje (Szlovenia), saj vam iskalnik med ponujenimi izbirami sicer ne bo ponudil Slovenije. Na podlagi izkušenj tudi predlagamo, da formular izpolnjujete v programu Internet Explorer.

Najbolj pogosto izjemo od omejitve vstopa na Madžarsko pa predstavljajo poslovni obiski in tranzit. Pri poslovnih obiskih izpolnjevanje omenjenega formularja praviloma ni potrebno, zadostuje vabilo vašega madžarskega poslovnega partnerja (priporočamo, da je dopis v madžarskem jeziku).

Pri tranzitu čez ozemlje Madžarske v drugo državo še vedno velja, da lahko državo prečkate samo po zato določenem avtocestnem koridorju, pri čemer morate tranzit izvesti v 24-ih urah.  Ob vstopu na Madžarsko morate predložiti dokazilo o namenu poti in ciljni državi ter dokazilo, da boste lahko vstopil v naslednjo državo potovanja (za slovenske državljane, ki se čez Madžarsko vračajo v domovino praviloma zadostuje veljavni slovenski potovalni dokument). Tranzit lahko poteka tudi v urah, ko je v HU sicer veljavna omejitev gibanja (tj. med 20:00 in 05:00 uro).

Pri kopenskem tranzitu transporta blaga še vedno velja, da le-ta poteka po za to določenih cestnih povezavah. Pri transportu v državo morajo tuji vozniki tovornjakov 24 ur po dostavi blaga ozemlje Madžarske tudi zapustiti. Vozniki morajo nositi zaščitne maske in rokavice, ob sumu okužbe lahko madžarski organi na meji njihov vstop na ozemlje Madžarske tudi zavrnejo.

Glede na to, da je na Madžarskem aktivnih več slovenskih športnikov dodajamo, da morajo športniki, ki se udeležujejo športnih tekmovanj pod okriljem madžarskih športnih zvez in so člani madžarskih športnih klubov, pri vračanju na Madžarsko iz Slovenije predložiti dva negativna izida testa na Covid-19, opravljena v razmiku 48-ih ur, ki ob predložitvi nista starejša od 5 dni. V nasprotnem primeru morajo ti športniki v 10-dnevno karanteno na naslovu, ki ga določi klub, v katerem delujejo. Treningi s prevozi, za katere poskrbi klub, so v tem času za športnike v karanteni mogoči.

Tisti športniki, ki pa se na Madžarskem udeležujejo mednarodnih športnih dogodkov ali turnirjev, potrebujejo vabilo organizatorja in zgolj en negativni izvid testa, ki ni starejši od 72 ur.

V primeru dogodkov organiziranih s strani UEFA (nogomet) je športnikom prav tako potrebno predložiti le en negativni izvid testa, ki prav tako ne sme biti starejši od 72 ur.

 2. Vstopanje na ozemlje Slovenije

Vlada Republike Slovenije periodično potrjuje sezname držav s perečimi epidemiološkimi razmerami (t.i. rdeči seznam), na katerem se trenutno nahaja tudi celotna  Madžarska. Oseba, ki vstopa v Slovenijo iz Madžarske, se v tem smislu napoti v karanteno za deset dni, v kolikor ne poseduje potrdila o opravljenem negativnem testu za COVID-19 (test ne sme biti starejši od 48 ur). Test lahko opravite tudi na Madžarskem.

Kljub zgoraj zapisanem pa obstaja večje število izjem (kot npr. člani uradnih delegacij, čezmejni dnevni delovni migranti, nujni zdravstveni pregledi, družinski razlogi, bližji dostop do prodajaln, najemniki zemljišč itd.), ko oseba pri vstopu v Sloveniji ni napotena v karanteno oz. ne potrebuje negativnega testa.

Aktualne izjeme si lahko ogledate na spletni strani Vlade Republike Slovenije, ki je namenjena podajanju informacij o prehajanju meja. Izjeme najdete pod naslovom Rdeči seznam držav.

Za vprašanja o ukrepih in aktivnostih policije glede prehajanja meje in omejitev gibanja lahko pokličete na telefonsko številko slovenske policije +386 1 514 70 01 in sicer od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure.