Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Novice /
01.10.2010  

Obvestilo slovenskim državljanom na Madžarskem

Na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI) je dr. Janez Posedi na Državni zbor vložil pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-O). Referendumsko vprašanje se glasi: "Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju- ZSPJS-O, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 7. 9.2010?"

V skladu s prvim odstavkom 16.a člena ZRLI je predsednik Državnega zbora določil, da se prične z zbiranjem podpisov volivcev. Za prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev je določil četrtek, 23.9.2010, kot zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov pa sredo, 27.10.2010.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca. Podporo lahko podajo tudi volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini in sicer tako, da podpis volivca na obrazcu podpore potrdi diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini. Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto z vpogledom v osebni dokument volivca in podpis volivca potrdi s podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata.

Volivec izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam posreduje pobudniku referenduma dr. Janezu Posedi.