Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Novice /
29.09.2020  

Sprememba režima ob vstopu v Republiko Slovenijo z dne 29. septembra 2020

Vlada Republike Slovenije je 27. septembra 2020 potrdila nov seznam epidemiološko varnih držav (t.i. zeleni seznam). Madžarska od 29. septembra 2020 ne bo več uvrščena nanj, temveč na seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko (t.i. oranžni seznam).

Osebe, ki bodo po 29. septembru iz Madžarske potovale v Slovenijo, bodo v Slovenijo zaenkrat še naprej lahko vstopale brez posebnosti. To pomeni, da ne bodo napotene v 10-dnevno karanteno, razen oseb, ki bodo iz Madžarske v Slovenijo prišle iz administrativne enote Budimpešta in Győr-Moson-Sopron. Karantena se ne odredi v primeru predložitve negativnega izvida testa na COVID-19, ki ni starejši od 48 ur.

Pojasnilo Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije:

Vlada RS je na dopisni seji 26.9.2020 izdala nov Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, ki je začel veljati 28.9.2020. 10-dnevna karantena se ob vstopu v RS odredi osebam, ki prihajajo iz držav na rdečem seznamu ter v kolikor ne gre za članico EU oz. schengenskega območja tudi iz držav na oranžnem seznamu. Karantena se ne odredi v primeru predložitve negativnega izvida testa na COVID-19.

Vlada RS je na dopisni seji 27.9.2020 sprejela tudi spremembo Sklepa o določitvi seznama epidemiološko varnih držav oziroma njihovih administrativnih enot (zeleni seznam) in seznama držav oziroma njihovih administrativnih enot z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19 (rdeči seznam). V primeru razlik v epidemiološkem stanju je lahko na posamezen seznam (zeleni, oranžni, rdeči) uvrščena samo določena administrativna enota države. Sklep o seznamu držav začne veljati v torek, 29.9.2020.

1. Glavni poudarki in spremembe novega odloka, ki je začel veljati v ponedeljek, 28.09.2020, so naslednji:

- Poleg že obstoječega seznama »zelenih« in »rdečih« držav se uvaja tudi »oranžni« seznam, ki nadomešča dosedanji »rumeni« seznam (9. člen, 5. odstavek).

10 dnevna karantena se ob vstopu v RS odredi osebam, ki prihajajo iz držav na rdečem seznamu ter iz držav na oranžnem seznamu (10. člen, 1. odstavek). Za slednje se karantena odredi le, če država na oranžnem seznamu ni članica EU oziroma schengenskega območja (10. člen, 4. odstavek, 16. točka)

- Uvaja se splošna olajšava, da se karantena ne odredi v primeru predložitve negativnega izvida testa na COVID-19, ki ni starejši od 48 ur. Seznam ustreznih in verodostojnih laboratorijev je objavljen na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. S tem se bo zmanjšalo število izdanih karantenskih odločb, nova olajšava pa je v skladu tudi s priporočilom Evropske komisije.

- Kot vstop iz zelene države odlok na novo šteje tudi osebo, ki ne glede na državljanstvo prihaja iz države zelenega seznama in je v tej državi prebivala najmanj 14 dni pred vstopom v RS, kar mora izkazati z ustreznim dokazilom (10. člen, 2. odstavek).

- Kadar med administrativnimi enotami posamezne države obstajajo razlike v epidemiološkem stanju, lahko Vlada RS s sklepom določi, da omejitve veljajo le za posamezne administrativne enote te države (9. člen, 3. odstavek).

- Novi odlok določa le izjeme, ko je mogoče v RS vstopiti tudi brez negativnega COVID-19 testa (Op. glede na prejšnji odlok niso več izrecno navedene izjeme, pri katerih se je za vstop v RS zahteval negativni COVID-19 test). Teh izjem je 16 (10. člen, 4. odstavek).

- Izjeme iz 13. do vključno 15. točke 4. odstavka 10. člena (dvolastniki ali najemniki zemljišča v obmejnem območju; lastniki nepremičnin ali bivalnega plovila v sosednji državi oz. tisti, ki imajo na podlagi pogodbe pravico do uporabe; ter po novem tudi osebe, ki nudijo pomoč pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov)  je mogoče uporabljati le pri vstopu v RS iz sosednjih držav.

- Izjema glede članov tujih uradnih delegacij (10. člen, 4. odstavek, 6. točka) sedaj poleg članov tujih delegacij, ki prihajajo v RS na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa, velja tudi za člane uradne delegacije RS, ki se vračajo iz tujine (ne glede na to, ali se vračajo iz držav na rumenem ali rdečem seznamu).

- Izjema glede tujih varnostnih organov se sedaj nanaša na vse njihove uradne naloge, medtem ko se je prej nanašala zgolj na izročitve oseb (10. člen, 4. odstavek, 7. točka).

- Glede testiranja za pripadnike SV, policije ali uslužbenca državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini ter uslužbence državnih organov na službeni poti v tujini, odlok določa, da morajo opraviti testiranje ob prihodu v RS, pogoje za izolacijo pa jim do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec (10. člen, 5, odstavek).

- Izjeme iz 10. (neodložljivi osebni opravki ali nujni poslovni razlogi), 13. (dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju) in 14. točke 4. odstavka 10. člena (lastniki nepremičnin ali bivalnih plovil v sosednji državi oz. zakupniki, najemniki ali uporabniki nepremičnin) veljajo tudi za njihove ožje družinske člane, ki so navedeni v 6. odstavku 10. člena, če potujejo skupaj.

- Tujcu, ki v RS ne bi imel kje prestajati karantene, se vstop v RS ne zavrne, v kolikor so zagotovljene ustrezne nastanitvene kapacitete za izvajanje karantene (7. odstavek 10. člena).

- Tranzit z lastnim vozilom po najkrajši poti v 6 urah po vstopu je omogočen tudi osebi, ki ji je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želi prestajati karanteno v drugi državi, za katero izpolnjuje pogoje vstopa (11. člen, 3. odstavek). Prav tako je omogočen vstop v RS tudi državljanom RS ali tujcem s stalnim ali začasnim bivališčem v RS,  ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želijo prestajati karanteno v RS (11. člen, 4. odstavek).

- Oseba, ki ji je bila z odločbo odrejena karantena, lahko v času trajanja karantene opravi testiranje na Covid-19. V primeru negativnega izvida pristojni organ odločbo, s katero je bila osebi odrejena karantena, odpravi (10.člen, 14. odstavek).

Povezava na objavo novega Odloka.

2. Vlada RS je na dopisni seji 27.9.2020 sprejela tudi spremembo Sklepa o določitvi seznama epidemiološko varnih držav oziroma njihovih administrativnih enot (zeleni seznam) in seznama držav oziroma njihovih administrativnih enot z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19 (rdeči seznam). Sklep o seznamu držav začne veljati v torek, 29. septembra 2020.

Pri zelenem seznamu, za katerega ne veljajo nobene omejitve pri vstopu v RS, je Vlada RS v največji možni meri upoštevala priporočila EU (14-dnevna incidenca največ 25/100.000 prebivalcev). Izmed držav članic EU oz. schengenskega območja so na zelenem seznamu Ciper, Finska, Latvija, Lihtenštajn, Litva in Poljska. Med tretjimi državami se na zelenem seznamu nahajajo Avstralija, Južna Koreja, Nova Zelandija, Srbija in Urugvaj.

Na rdečem seznamu, za katere velja odreditev 10 dnevne karantene, razen v primerih predloženega negativnega testa ali v primeru izjem iz 10.člena Odloka, se nahaja 16 držav članic EU ali schengenskega območja oz. njihovih administrativnih enot ter 114 tretjih držav. Izmed držav članic EU oz schengenskega območja so na rdeči seznam uvrščene tri države v celoti (Češka, Luksemburg in Španija), za ostalih 13 držav članic EU oz. schengenskega območja pa velja, da so na rdečem seznamu samo nekatere njene administrativne enote. Posebej izpostavljamo, da so na rdečem seznamu tudi posamezne administrativne enote treh sosednih držav:

na Madžarskem administrativni enoti Budimpešta in Győr-Moson-Sopron;

v Avstriji administrativne enote Dunaj, Predarlska in Tirolska;

na Hrvaškem administrativne enote Brodsko-posavska, Dubrovniško-neretvanska, Liško-senjska, Požeško-slavonska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Virovitiško-podravska ter Zadarska.

Podrobnejša pojasnila o pogojih vstopa v RS iz držav na posameznem seznamu so dostopna na spletni strani vlade: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/.