Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Novice /
15.09.2020  

Zbiranje podpisov volivcev za vložitev predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Državni zbor Republike Slovenije je poslal obvestilo, da je Sindikat delavcev Migrantov Slovenije, zanj predsednik Sindikata Mario Fekonja in podpredsednik  Martin Ivec (dalje: pobudnik), na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, vložil pobudo volivcem za vložitev predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

Kot prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev je določen torek 15. 9. 2020 kot zadnji šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa petek 13. 11. 2020 V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanih obrazcih (Sl jezik  ali HU - dvojezično).

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: »PROTI KRIVIČNEMU OBDAVČEVANJU«, šifra 853.

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo na Madžarskem, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba Veleposlaništva Republike Slovenije v Budimpešti.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom Veleposlaništva Republike Slovenije v Budimpešti, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje pobudniku na naslov:

Sindikat delavcev Migrantov Slovenije
Kraljeviča Marka ulica 19
2000 Maribor

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Upravna enota bo prejela elektronsko podpisan obrazec in na podlagi uradnih evidenc preverila identiteto volivca.