Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Novice /
21.08.2020  

Tranzitiranje čez ozemlje Slovenije in Madžarske, 21. avgust 2020

Tranzit čez ozemlje Slovenije

Ob upoštevanju splošnih pogojev za vstop je tranzit čez ozemlje Slovenije za tujce, ki potujejo v drugo državo možen v 12 urah po vstopu, ne da bi bila osebi odrejena karantena (npr. iz Hrvaške na Madžarsko preko Slovenije).

Oseba mora imeti s sabo:
• veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter
• dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita v Sloveniji predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU oziroma osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v EU zadostuje veljavna potovalna listina).

Vstop osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se v Slovenijo ne dovoli.

Države s poslabšano epidemiološko sliko ali administrativne enote držav so v Sloveniji uvrščene na rdeči seznam. 14-dnevna karantena se odredi vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah na rdečem seznamu, in vsem osebam ne glede na državljanstvo ali državo bivanja, ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav.

Izjeme so le tiste osebe, za katere veljajo točke 3-8, 10, 16, 18-21 v prvem odstavku 10. člena odloka. Te izjeme so na primer za:
• osebe v gospodarskem prometu,
• osebe, ki izvaja prevoz blaga v Slovenijo ali iz Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu,
• osebe z diplomatskim potnim listom,
 osebo, ki potuje v tranzitu,
• osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo
• predstavnika tujih varnostnih organov (policije ali pravosodja),
• poklicni športniki, člani spremljevalnega osebja poklicnega športnika, športni delegati ali športni sodniki zaradi udeležbe na uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez,
• osebe, ki so člani tuje uradne delegacije,
• osebo, ki je prepeljana v Slovenijo z reševalnim vozilom.

Vir (EN): https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/

Tranzit čez ozemlje Madžarske

Pri tranzitu potnikov velja, da lahko slovenski državljani, ki se v Slovenijo vračajo preko Madžarske (iz katere koli Madžarski sosednje države, ne glede na to, na katerem seznamu se ta država nahaja), le-to lahko prečkajo po poti, ki je določena (t.i. humanitarni koridor, informacijo o tem potniki prejmejo na meji) in brez daljšega ustavljanja (mogoče le na določenih bencinskih postajah na poti). Običajno jim madžarski organi na njihovo vetrobransko steklo namestijo posebno tranzitno nalepko. Informacijo o legi koridorjev lahko najdete tudi na naslednji spletni strani: http://www.police.hu/en/content/humanitarian-corridor .

Tranzit je slovenskim državljanom preko ozemlja Madžarske omogočen tudi, ko potujejo v tretjo državo. V tem primeru morate imeti pri sebi dovoljenje za vstop v državo, v katero potujete in seveda veljavne osebne potovalne dokumente. 

Dodajamo še povezavo na spletno stran (https://koronavirus.gov.hu/cikkek/pentektol-zold-besorolasu-norvegia), na kateri je objavljen zadnji barvni seznam držav na osnovi epidemiološke slike v le-teh, kot ga je sprejela madžarska vlada in velja z dne 21. avgust 2020.